13. RUP Hollebeek (in opmaak)

Wat?

 

Op de gemeenteraad van 27 juni 2017 werd beslist tot de opmaak van RUP nr. 13 'Hollebeek'. Tot op heden is het plangebied volgens het gewestplan in 'woongebied' gelegen. Het doel van dit RUP is om de huidige natuurlijke invulling ook planmatig vast te leggen met een andere bestemming dan 'woongebied'.

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merelbeke keurde op 15 januari 2017 de start- en procesnota goed van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (nr. 13) Hollebeek. Het gemeentebestuur wil graag de bevolking consulteren over de startnota van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Deze openbare raadpleging loopt van 25 januari tot en met 25 maart 2018. De start en procesnota van het RUP nr. 13 ‘Hollebeek’ zijn raadpleegbaar via https://www.merelbeke.be/RUPHollebeek en liggen gedurende deze periode ook ter inzage in het gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353 te 9820 Merelbeke, dienst stedenbouw (eerste verdieping), van maandag tot vrijdag van 9u. tot 12u. en op woensdagnamiddag van 14u. tot 19u.30

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen gemaakt worden gedurende de openbare raadpleging van 25 januari tot en met 25 maart 2018 op volgende manieren:

-     

per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

-     

bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst stedenbouw, eerste verdieping gemeentehuis

-     

per mail aan publiekeruimte [at] merelbeke.be

 

Het participatiemoment over de startnota van het RUP gaat door op 25 januari 2018 om 20uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst publieke ruimte
Dienst publieke ruimte
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten

Contact

  • 09 210 33 10
publiekeruimte [at] merelbeke.be

Bekijk ook