Ruimtelijk Beleidsplan Merelbeke

Wat?

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan is een document waarin het gemeentebestuur beschrijft wat volgens hen het gewenste ruimtelijk beleid is voor de komende jaren. Het is de opvolger van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, dat in Merelbeke al dateert van 2006.

Zo'n beleidsplan bestaat uit enkele onderdelen. Eerst maakt de gemeente een Conceptnota op, die daarna tot een Strategische Visienota leidt, die documenten bepalen de algemene ruimtelijke strategie voor de gemeente. Wat is de analyse van het gevoerde ruimtelijk beleid en waar wil de gemeente met haar ruimtelijk beleid naartoe de komende jaren. Bedoeling is dat uit deze visienota zal blijken wat de voornaamste thema's zijn die dieper moeten worden uitgespit, bijvoorbeeld mobiliteit, kernversterking,...Rond deze thema's worden Beleidskaders geschreven, waarin de toekomstvisie op deze thema's gedetailleerd wordt uitgeschreven. Tenslotte worden aan deze beleidskaders Concrete acties gekoppeld.

In 2018 werden experten aangesteld om de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan Merelbeke in goede banen te leiden. Sinds begin 2019 zijn zij, samen met de administratie en het gemeentebestuur, gestart met de analyse van het huidige ruimtelijk beleid. Deze analyse vind je terug in de Conceptnota, onderaan deze pagina. Graag wil de gemeente ook van de bevolking horen of de gemaakte analyse wel de juiste is. Daarom worden participatiemomenten georganiseerd op 12 en 19 juni 2019. De twee momenten zullen elk een afzonderlijk gebied behandelen, namelijk het Buitengebied en het Grootstedelijk gebied. Deze opdeling is er gekomen in 2005 met een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het bepaald grosso modo welk gebied onder rechtstreekse invloed staat van Gent en welk gebied eerder landelijk gebied is. In het Ruimtelijk Structuurplan van 2006 is deze opdeling ook gebruikt bij de visievorming. Dit lijkt ons dan ook een wenselijke indeling om de participatiemomenten op te splitsen.

Op 12 juni en 19 juni 2019 gingen participatiemomenten rond de conceptnota door. Momenteel werken we samen met Veneco aan de Strategische Visienota, waarin bepaald wordt welke thema's we heel specifiek uitwerken. Binnenkort komen we daarmee opnieuw naar de mensen in een nieuwe participatieronde.
 

 

 

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Omgeving
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 40
09 210 32 59
ros [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Bijzondere plannen van aanleg (BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zijn bestemmingsplannen die aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeven wat en hoe in een bepaalde zone mag gebouwd en verbouwd worden.