U bent hier

subsidie onderwijs - mobiliteit

Waarvoor kan je een aanvraag indienen?

Het aanbieden van buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen is niet altijd even betaalbaar voor scholen. De gemeente Merelbeke voorziet een financiële tussenkomst voor de praktische uitwerking van activiteiten buiten de schoolmuren voor kinderen uit het basisonderwijs. (mobiliteit, toezicht, vrijwilligers,...)

Wie kan er een aanvraag indienen?

Een aanvraag kan enkel ingediend worden door de directie van een gefinancierde niet-gemeentelijke basisschool.

Meer weten?

het volledige reglement kan je nalezen en downloaden.

Werkwijze

Voor deze subsidie wordt er gewerkt met een verdeelsleutel op basis van de leerlingenaantallen op 1 februari van het aanvraagjaar. De aanvraag moet ingediend worden voor 1 juni en moet reeds een overzicht bevatten van de gemaakte kosten (betaalbewijzen, facturen,...)

De kosten waarvoor het lokaal bestuur tussen komt mogen niet doorgerekend worden op de maximumfactuur voor zover de toelage toereikend is.

Een aanvraag wordt ingediend via dit digitaal formulier, nadien worden jullie gecontacteerd door een medewerker van het Sociaal Huis voor het verdere verloop.

 
1 Begin 2 Voltooid
Gegevens van de aanvrager
BE
Dit is het rekeningnummer waarop de subsidie mag gestort worden
Op deze manier controleren we of er geen tikfouten zijn, en kunnen we jullie vlot contacteren bij vragen.
gegevens specifiek voor de aanvraag
alle aanvragen moeten ingediend worden voor 1 juni van het lopende schooljaar.
Hierin mag het leerlingenaantal van de kleuters samen tellen met de leerlingen uit het lager onderwijs
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Verklaringen