U bent hier

subsidie onderwijs - sociale tolken

Waarvoor kan je een aanvraag indienen?

Wanneer je een sociale tolk inschakelt voor oudergesprekken op school kan je via het lokaal bestuur een terugbetaling aanvragen voor een deel van de gemaakte kosten.

Wie kan de aanvraag indienen?

Een aanvraag kan ingediend worden door directie, zorgleerkracht of leerkracht verbonden aan een Merelbeekse school (zowel basis als secundair onderwijs)

Opgelet: een aanvraag kan enkel ingediend worden indien de school aangesloten is bij het platform sociale tolken van het agentschap integratie en inburgering.

Werkwijze:

Een aanvraag voor terugbetaling kan ingediend worden voor 15 december en voor 1 juni van het lopende schooljaar.

Bij de aanvraag dien je reeds de bewijsstukken op te laden van de gemaakte kosten.

Per aanvraag kan er een terugbetaling zijn tot 70 procent van de totale kosten.

De beschikbare middelen worden verdeeld over de verschillende scholen aan de hand van een verdeelsleutel. Dit bepaald de maximale tussenkomst die je als school kan ontvangen.

Meer weten?

Het volledige reglement kan je online bekijken en downloaden.

 

 
1 Begin 2 Voltooid
gegevens van de aanvrager
BE
Dit is het rekeningnummer waarop de subsidie mag gestort worden
Op deze manier controleren we of er geen tikfouten zijn en kunnen we jullie vlot contacteren bij vragen.
Gegevens specifiek voor de aanvraag
Elk gezin die het Nederlands niet machtig genoeg is om een vlot gesprek te voeren in functie van de prestaties van de kinderen mag meegeteld wordt als anderstalige leerling.
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Deze gegevens helpen ons in te schatten wat er meest gebruikt wordt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Verklaringen