U bent hier

AGB Merelbeke

Wat?

Elk lokaal bestuur voert heel wat taken en projecten van gemeentelijk belang uit. De meeste van deze taken en projecten worden behartigd door de gemeente, die wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. 

Wanneer een lokaal bestuur kan aantonen dat zij bepaalde taken en projecten efficiënter kan uitvoeren via een andere entiteit, kunnen deze activiteiten verzelfstandigd worden.

De gemeente Merelbeke heeft op 26 april 2016 een autonoom gemeentebedrijf (AGB) opgericht om haar vrijetijdsinfrastructuur te beheren en uit te baten. Merelbeke volgt daarmee het voorbeeld van heel wat Vlaamse steden en gemeenten. In Vlaanderen zijn er intussen 170 AGB’s actief.

Hoe?

De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf zorgt ervoor dat de btw bij grootschalige infrastructuurprojecten gerecupereerd kan worden. Bovendien werkt een AGB efficiënter en sneller, wat het vrijetijdsaanbod in Merelbeke alleen maar ten goede komt.

Opdracht

De uitdagingen voor AGB Merelbeke zijn alvast groot: in 2017 begint de bouw van een bijkomende sporthal en van het nieuwe gemeenschapscentrum.

Bestuur

Het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke wordt bestuurd door twee organen:

  • de raad van bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad, dat als hoogste besluitvormingsorgaan ruime bevoegdheden heeft (vaststelling en goedkeuring van meerjarenplan, budget, beheersovereenkomsten,belangrijke investeringsdossiers,…). De raad van bestuur bestaat uit 11 leden en telt vertegenwoordigers uit meerderheid en oppositie. Tim de Keukelaere (Open VLD) is voorzitter en Isabelle Van de Steene (CD&V) ondervoorzitter. Verder bestaat de raad van bestuur uit: Johanna Van Hoorebeke (NV-A), Joris Van de Vyver (NV-A), Jan Jonckheere (Open VLD), Davine De Ronne (Open VLD), Bertrand Vrijens (Spa), Marijke Pruyt (Groen), Pieter Verstraete (Groen) , Pascal Rousseaux (CD&V) en Linda Martens (CD&V).
  • Het dagelijkse bestuur van AGB Merelbeke  wordt toevertrouwd aan een directiecomité dat wordt voorgezeten door burgemeester Filip Thienpont (CD&V). Veder bestaat het directiecomité uit de schepenen Bertrand Vrijens  (Spa) en Egbert Lachaert (Open VLD), financieel beheerder Frank Vanhove en vrijetijdscoördinator Michaël Pector.