U bent hier

Bestuur

Openingsuren en contactgegevens

Een overzicht van de openingsuren en contactgegevens

Diensten

Ontdek de dienstverlening in Merelbeke van de gemeente, het Sociaal Huis, het OCMW en externe dienstverleners.

Beleid

Het gemeentebestuur van Merelbeke is samengesteld uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. 

Vergunningen

Voor de uitvoering van bepaalde zaken heb je van de gemeente een vergunning nodig.

Neem deel aan het beleid

Participatie, bewonersplatforms, adviesraden en openbaarheid van bestuur.

Premies, subsidies en toelagen

De gemeente voorziet verschillende financiële tegemoetkomingen op het vlak van wonen, milieu, samenleven, vrije tijd ...

Verkiezingen

Elke Belg vanaf 18 jaar heeft stemplicht. Als je niet kan gaan stemmen, kan je ook een volmacht geven.

Sociaal huis

Alle sociale dienstverlening onder één dak

Over OCMW Merelbeke

OCMW-raad, publicaties, klachten en meldingen, diensten en contactgegevens

Werken bij gemeente of OCMW

Op  zoek naar een job bij het gemeentebestuur van Merelbeke of bij het OCMW?

Belastingen en retributies

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Publicaties

Herlees de afgelopen edities van het infomagazine, UiT voor kinderen, de wegwijsbrochure ...

AGB Merelbeke

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) beheert en baat de vrijetijdsinfrastructuur in de gemeente uit.

Meerjarenplanning

Hier vind je info over de grote, lopende infrastructuurprojecten in de gemeente: de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum, van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang, van sportpark Molenkouter en het vernieuwen van de Bergwijkbrug met steun van EFRO.

Beleidsplannen

De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de beleidscoördinatoren, de financieel beheerder en de gemeentesecretaris.

Over Merelbeke

Merelbeke van vroeger tot nu.

Laatste nieuws

20 mei 2020
Blauw mondmasker

De komende weken kunnen Merelbekenaren een gratis mondmasker afhalen bij de apotheken in Merelbeke. Die zijn aangekocht door het lokaal bestuur. Iedereen die geboren is in 2008 of vroeger krijgt er één, op vertoon van zijn of haar identiteitskaart.

29 april 2020

Op 28 april om 19.30 uur organiseerde het lokaal bestuur Merelbeke voor de eerste keer een digitale gemeente- en OCMW-raad. Het bestuur koos voor volwaardige raden. De raadsleden konden vragen aan de raadsvoorzitter om tussen te komen via een chatfunctie.