U bent hier

Aanvullende belastingen

Wat?

Bij aanvullende belastingen heft de gemeente een aanvulling (= opcentiemen) op een belasting van een hogere overheid. Het bestuur is niet zelf verantwoordelijk voor de vestiging, de invordering of het bedrag van de belasting en kan ook niet voorzien in vrijstellingen of verminderingen. Bijgevolg is het bestuur niet bevoegd om bezwaarschriften te behandelen.

Prijs?

Aanvullende belasting op de personenbelasting:

Voor de aanslagjaren 2019-2022: 8,0 % 

Voor de aanslagjaren 2023-2025: 7,7%

Opcentiemen op de onroerende voorheffing:  910 voor de aanslagjaren 2019-2025
Opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van ongeschikte en onbewoonbare woningen: 50 voor de aanslagjaren 2019-2025
Opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten: 50 voor de aanslagjaren 2019-2025

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook