U bent hier

Belastingverordening op basis van gedifferentieerde tarieven (DIFTAR) en de aard en de hoeveelheid aangeboden afvalstoffen

Wie?

Elk gezin, erkende vereniging en bedrijf moet deze belasting betalen. Onder erkende vereniging bedoelen we elke vereniging die aangesloten is bij een erkend gemeentelijk adviesraad of een toelage ontvangt van het gemeentebestuur. Andere verenigingen aanzien we als bedrijven.

 

Prijs?

De belasting berekenen we op basis van de aard en de hoeveelheid afvalstoffen.

 

Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee gelijkgesteld

Dit zijn de afvalstoffen die worden opgehaald door de vuilniswagen. Sommige bedrijfsafvalstoffen worden gelijkgesteld met huishoudelijke afvalstoffen.

 

 

Vuilniszakken 60 liter

1,75 euro/ zak

Vuilniszakken 30 liter, (enkel voor particulieren)

0,90 euro/ zak

Vuilniszakken PMD+,

0,13 euro/ zak

Evenementenzak, 240 liter

7 euro/ zak

GFT-sticker (groente-, fruit en tuinafval), 120 liter

1,25 euro/ sticker

GFT-sticker (groente-, fruit en tuinafval),   40 liter

0,50 euro/ sticker

Waarborg GFT-container (120 liter of 40 liter)

15 euro/ stuk

Grofhuisvuilinzameling, op afroep, tot en met 300 kg

45 euro/ beurt

Grofhuisvuilinzameling, op afroep, vanaf 300 kg

45,00 euro/ beurt + 0,15 euro per bijkomende kg

 

Afvalfracties aangeboden op het gemeentelijk recyclagepark

Elk gezin en erkende vereniging heeft jaarlijks 18 gratis toegangsbeurten. De gratis beurten worden niet overgedragen naar het volgend jaar.

Bedrijven en eigenaars van tweede verblijven hebben geen recht op gratis toegangsbeurten en betalen vanaf het eerste bezoek. Om toegang te krijgen moeten zij een toegangskaart aanschaffen die analoog werkt met een elektronische identiteitskaart. Hiervoor dient een waarborg van 7,50 EUR betaald te worden.

Toegangsbeurt

1 euro/ beurt

Aanvoer van zuiver bouw- en sloopafval / beton / vlak glas / houtafval of boomwortels

0,04 euro/ kg

Aanvoer van gemengd bouw- en sloopafval, restglas, gipsafval of landbouwplastiek, roofing en grofvuil

0,13 euro/ kg

Aanvoer van asbestcementafval

0,20 euro/ kg

Per categorie en bij elke weegcyclus geldt een vrijstelling voor de eerste 8 kg.

Voor asbestafval geldt er een vrijstelling van 200 kg per gezin per jaar. Deze vrijstelling is niet geldig voor bedrijven of bewoners van een woning die niet als hoofdverblijfplaats van een gezin dient.

 

Algemene bepalingen

Je moet de belasting betalen op het moment dat het afval gedeponeerd wordt. Je doet dit via:

  • Betaalkaart. Het bedrag wordt afgetrokken van je betaalkaart. Je moet dus eerst een betaalkaart aanschaffen. Er zijn betaalkaarten van 10, 20 of 50 euro.
  • Bancontact voor het exacte bedrag van de belasting.

Indien je niet akkoord gaat met het bedrag van de belasting, kan je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. 

Je moet dit doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de betaling van de belasting of de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, indien de belasting niet contant werd betaald.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook