U bent hier

Belastingverordening op de drankhuizen die na het gemeentelijk sluitingsuur openblijven

Wie?

De uitbater van het drankhuis.

Voorwaarden

Hoe krijg ik toelating?

Om toelating te krijgen moet elke uitbater een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Hij kan toelating krijgen voor één nacht of voor het hele jaar.

Na betaling van de belasting ontvangt de exploitant een schriftelijke toelating van de burgemeester.

Wat gebeurt er wanneer geen toelating kan worden voorgelegd?

Dit wordt geverbaliseerd, als overtreding op het gemeentelijk politiereglement. Als uitbater kan je hiervoor een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen.

Prijs?

De belasting bedraagt 5 euro per nacht of 100 euro voor één jaar.

Algemene bepalingen

Wanneer moet je de belasting betalen?

Je moet de belasting betalen op moment van de afgifte van de toelating

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je moet dit contant betalen (cash, bancontact, proton), tegen ontvangst van een kwitantie of via overschrijving binnen de 30 dagen na ontvangst van een factuur.

Wat als ik niet akkoord ben?

Indien je niet akkoord gaat met het bedrag van de belasting, kan je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen, waarom je niet akkoord bent met de belasting. Indien je wenst gehoord te worden moet je dit uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. 

Je moet dit doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de betaling van de belasting of de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, indien de belasting niet contant werd betaald.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst fiscaliteit en toelagen
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten

Contact

  • 09 210 32 55
09 210 32 59
fiscaliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook