U bent hier

Belastingverordening op tweede verblijven

Wat?

Studentenhuizen, (studenten)kamers, landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuizen, chalets en caravans worden ook als woongelegenheden beschouwd.

Wie?

De eigenaar(s) van het tweede verblijf. De belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt.

Prijs?

De belasting berekenen we op basis van de bebouwde oppervlakte. Bij de berekening wordt elk gedeelte van een vierkante meter als een gehele vierkante meter beschouwd.

Hoeveel bedraagt de belasting?

  • 200 euro wanneer de bebouwde oppervlakte ≤ 25m²
  • 600 euro wanneer de bebouwde oppervlakte > 25m². 

De belasting vermindert tot 75 euro indien de eigenaar van het tweede verblijf een bewijs kan voorleggen dat het tweede verblijf betrokken wordt door een student(e) die een attest of bewijs kan voorleggen van inschrijving aan een onderwijsinrichting van voltijds dagonderwijs gedurende het schooljaar waarin 1 januari van het aanslagjaar valt.

De toestand op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Dit betekent dat wanneer u in het loop van het jaar het tweede verblijf verkoopt of zelf bewoont, u geen vermindering ontvangt van de belasting.

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling voor volgende woongelegenheden :

  • een woongelegenheid die uitsluitend gebruikt wordt voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
  • tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens
  • een tweede verblijf dat gelegen is op een erkend kampeerterrein

Aangifteplicht

Wie vult de aangifte in?

Elke eigenaar moet een aangifte doen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stuurt elke eigenaar een aangifteformulier op. Dit document moet u binnen de maand ingevuld terugsturen. De eigenaar die het document niet zou ontvangen hebben moet deze aangifte spontaan doen tegen ten laatste 15 mei van het aanslagjaar.

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

In dit geval wordt de eigenaar “ambtshalve” belast. Dit betekent dat het bestuur zelf bepaalt welke woongelegenheden als tweede verblijven aanzien worden en wat de bebouwde oppervlakte is. Bij de ambtshalve belasting wordt tevens een verhoging van 25% aangerekend.

 

Wanneer het bestuur een correct en tijdig ingevuld aangifteformulier ontvangen heeft, dan ontvangt de belastingplichtige voor de volgende jaren per gewone post een voorstel van aangifte. In dit voorstel wordt gewerkt met voorgedrukte gegevens. Indien deze gegevens correct zijn, moet de belastingplichtige niets doen. Enkel bij eventuele wijzigingen moet de belastingplichtige het voorstel aanvullen en terugsturen binnen de maand na ontvangst.

Algemene bepalingen

Wanneer moet je de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het aanslagjaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Schrijf het bedrag over op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Indien je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kan je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen, waarom je niet akkoord bent met de belasting. Indien je wenst gehoord te worden moet je dit uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst fiscaliteit en toelagen
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten

Contact

  • 09 210 32 55
09 210 32 59
fiscaliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook