U bent hier

Beleidsplannen

Wat?

De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

Hoe?

1. De verkozen beleidsvoerders bepalen het beleid. Zij formuleren in overleg met de medewerkers van de organisatie welke resultaten het lokale bestuur wil behalen. Die zijn terug te vinden in de beleidsdoelstellingen. Om de beleidsdoelstellingen te realiseren voert het lokale bestuur actieplannen uit.

2. Voor elke doelstelling wordt een schatting gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Zo kan het lokaal bestuur de eigen middelen goed beheren. 

Meerjarenplan

Er wordt een meerjarenplan opgesteld voor zes jaar. Op basis van dat meerjarenplan wordt jaarlijks het budget gemaakt met acties die dat jaar zullen worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te halen. Tussentijds gebeuren er ook aanpassingen aan het meerjarenplan.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst raad en college
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

  • 09 210 33 30
09 210 32 99
rc [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.