U bent hier

Gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Raadsleden

De gemeenteraad bestaat uit 27 leden. De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is.

Agenda gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

De agenda bevat alle punten waarover de raad in een bepaalde zitting een beslissing moet nemen. 

Besluiten gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Na elke gemeenteraad wordt een lijst opgemaakt van de besluiten die de raad heeft genomen.

Raadscommissies

Vanuit de gemeenteraad werden er 4 gemeenteraadscommissies opgericht: algemeen beleid en interne zaken, omgeving en duurzaamheid, mobiliteit en openbare werken en zorg, vrije tijd en onderwijs.

Vertegenwoordiging namens de gemeente

Hier vind je alle verenigingen, stichtingen, vennootschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin de gemeente deelneemt.