U bent hier

Beleidsplannen

Wat?

De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

Hoe?

1. De verkozen beleidsvoerders bepalen het beleid. Zij formuleren in overleg met de medewerkers van de organisatie welke resultaten het lokale bestuur wil behalen. Die zijn terug te vinden in de beleidsdoelstellingen. Om de beleidsdoelstellingen te realiseren voert het lokale bestuur acties uit.

2. Voor elke doelstelling wordt een schatting gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Zo kan het lokaal bestuur de eigen middelen goed beheren. 

3. Na afloop van elk jaar wordt een evaluatie gemaakt van het beleid en de uitgevoerde acties en hoeveel de effectieve inkomsten en uitgaven waren.

Meerjarenplan

Er wordt een meerjarenplan opgesteld voor zes jaar. Op basis van dat meerjarenplan worden jaarlijks acties uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te halen. Op het einde van elk jaar wordt er ook een aanpassing aan het meerjarenplan gedaan om meerjarenplan actueel te houden aan de vooruitgang van de verschillende acties.

Jaarrekening

Na afloop van elk jaar wordt een jaarrekening opgemaakt met daarin een evaluatie / vooruitgang van de acties uit de meerjarenplan alsook de werkelijke inkomsten en uitgaven van de gemeente voor dat jaar. De jaarrekening wordt uiterlijk tegen 30 juni van het jaar volgend op betrokken jaar voorgesteld aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst raad en college
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 30
09 210 32 99
rc [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) beheert en baat de vrijetijdsinfrastructuur in de gemeente uit.