U bent hier

Beleidsplannen

Wat?

De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

Hoe?

1. De verkozen beleidsvoerders bepalen het beleid. Zij formuleren in overleg met de medewerkers van de organisatie welke resultaten het lokale bestuur wil behalen. Die zijn terug te vinden in de beleidsdoelstellingen. Om de beleidsdoelstellingen te realiseren voert het lokale bestuur acties uit.

2. Voor elke doelstelling wordt een schatting gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Zo kan het lokaal bestuur de eigen middelen goed beheren. 

3. Na afloop van elk jaar wordt een evaluatie gemaakt van het beleid en de uitgevoerde acties en hoeveel de effectieve inkomsten en uitgaven waren.

Meerjarenplan

Er wordt een meerjarenplan opgesteld voor zes jaar. Op basis van dat meerjarenplan worden jaarlijks acties uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te halen. Op het einde van elk jaar wordt er ook een aanpassing aan het meerjarenplan gedaan om meerjarenplan actueel te houden aan de vooruitgang van de verschillende acties.

 

Meerjarenplan AGB 2020-2025 (publicatie op 16 dec 2019)

Documentatie meerjarenplan AGB - rapporteringsperiode 2020-2025 (publicatie op 27 nov 2019)

Meerjarenplanaanpassing AGB 2020-2025 (publicatie op 17 dec 2020)

GR 20201215 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Merelbeke (publicatie op 22 dec 2020)

Documentatie meerjarenplanaanpassing nr. 1 AGB - rapporteringsperiode 2020-2025 (publicatie op 17 dec 2020)

 

Besluit gemeenteraad 20191217 inzake meerjarenplan AGB 2020-2025 (publicatie op 19 dec 2019)

Besluit gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 20191217 inzake meerjarenplan 2020-2025 (publ op 19 dec 2019)

Documentatie meerjarenplan gemeente/OCMW - rapporteringsperiode 2020-2025 (publicatie op 2 dec 2019)

GR 20201215 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW (publicatie op 22 dec 2020)

Documentatie meerjarenplanaanpassing nr. 1 gemeente/OCMW - Rapporteringsperiode 2020-2025 (publicatie op 17 dec 2020)

 

Jaarrekening

Na afloop van elk jaar wordt een jaarrekening opgemaakt met daarin een evaluatie / vooruitgang van de acties uit de meerjarenplan alsook de werkelijke inkomsten en uitgaven van de gemeente voor dat jaar. De jaarrekening wordt uiterlijk tegen 30 juni van het jaar volgend op betrokken jaar voorgesteld aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn.

Jaarrekening 2018 (publicatie op 5 juni 2019)

Jaarrekening AGB 2019 (publicatie op 8 juni 2020)

GR 20200623 - Besluit goedkeuren jaarrekening AGB 2019 (publicatie op 30 juni 2020)

RMW 20200623 - Besluit goedkeuren jaarrekening OCMW 2019 (publicatie op 30 juni 2020)

GR 20200623 - Besluit goedkeuren jaarrekening OCMW 2019 (publicatie op 30 juni 2020)

GR 20200623 - Besluit goedkeuren jaarrekening gemeente 2019 (publicatie op 30 juni 2020)

RVB AGB 20200505 - Jaarrekening AGB 2020 (publicatie op 12 mei 2021)

Documentatie jaarrekening AGB 2020 (publicatie op 12 mei 2021)

GR 20210622 - Besluit jaarrekening AGB (punlicatie op 28 juni 2021)

GR 20210622 - Jaarrekening Gemeente en OCMW (publicatie op 28 juni 2021)

GR 20210622 - Documentatie jaarrekening Gemeente en OCMW (publicatie op 28 juni 2021)

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Interne organisatie
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 30
09 210 32 99
gemeente [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) beheert en baat de vrijetijdsinfrastructuur in de gemeente uit.

  • De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, hij is ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente. Hij is eveneens het hoofd en verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie.