U bent hier

Burgemeester

Wat?

De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, hij is ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente. Hij is eveneens het hoofd en verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie. Bovendien is hij de eerste gemeentelijke mandataris en bezit als zodanig een aantal individuele bevoegdheden. Hieronder vind je een overzicht van zijn besluiten, reglementen en verordeningen.

Wenst u inzage in één van de besluiten van de burgemeester, dan kan u dit stuk altijd opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. U stuurt een mail naar gemeente [at] merelbeke.be met uw adresgegevens en een duidelijk omschrijving van het aangevraagde bestuursdocument. Hou er rekening mee dat bepaalde gegevens niet openbaar worden gemaakt, zoals persoonsgegevens van burgers en personeelsleden.

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht (link toevoegen: https://​lok​aalb​estu​ur.​vlaanderen.​be/​kla​chte​nweg​wijz​er komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

 

Overzicht lijst van besluiten van de burgemeester

20200827 - Besluitenlijst burgemeester

20200829 - Besluitenlijst burgemeester

20200831 - Besluitenlijst burgemeester

20200901 - Besluitenlijst burgemeester

 

 

Bijlagen

20200331 - Besluit burgemeester - passende maatregelen preventie corona - verdelen persoonlijke beschermingsmiddelen 20200406 - Besluit burgemeester - verscherpte maatregelen serviceflats Residentie Molenhoek (in kader van preventie corona) 20200420 - Besluit burgemeester - preventie corona: maatregelen serviceflats Residentie Molenhoek 20200420 - Besluit burgemeester - organiseren van vergaderingen 21 en 28 april (in kader van preventie corona) 20200424 - Besluit burgemeester - preventie corona: verdelen persoonlijke beschermingsmiddelen 20200511 - Besluit burgemeester - organisatie gemeenteraadscommissie mobiliteit en openbare werken van 19/05 en raden van 26/05 20200529 - Besluit burgemeester - organisatie gemeenteraadscommissies van 2, 9, 16 en 30 juni en raden van 23 juni 20200827 - Besluit burgemeester - evenementen 20200827 - Besluit burgemeester - mondmaskers 20200827 - Besluitenlijst burgemeester 20200829 - Besluitenlijst burgemeester 20200831 - Besluitenlijst burgemeester 20200901 - Besluitenlijst burgemeester 20200831 - Besluit burgemeester inzake vergaderingen bestuursorganen in september 20201005_Besluit burgemeester - mondmaskers in de publieke ruimte 20201019 - Besluit burgemeester - organiseren bestuursorganen oktober 20201021 - Besluit burgemeester - opheffen besluit van 5 oktober (mondmaskers) 20201112 - Besluit burgemeester - Opheffen besluit van 27 augustus 2020 betreffende evenementen op grondgebied van Merelbeke 20201113 - Besluit burgemeester - Heropstart vrijetijdsactiviteiten -13-jarigen

Bekijk ook

  • De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

  • Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) beheert en baat de vrijetijdsinfrastructuur in de gemeente uit.