U bent hier

Burgemeester

Wat?

De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, hij is ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente. Hij is eveneens het hoofd en verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie. Bovendien is hij de eerste gemeentelijke mandataris en bezit als zodanig een aantal individuele bevoegdheden. Hieronder vind je een overzicht van zijn besluiten, reglementen en verordeningen.

Wenst u inzage in één van de besluiten van de burgemeester, dan kan u dit stuk altijd opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. U stuurt een mail naar gemeente [at] merelbeke.be met uw adresgegevens en een duidelijk omschrijving van het aangevraagde bestuursdocument. Hou er rekening mee dat bepaalde gegevens niet openbaar worden gemaakt, zoals persoonsgegevens van burgers en personeelsleden.

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht (link toevoegen: https://​lok​aalb​estu​ur.​vlaanderen.​be/​kla​chte​nweg​wijz​er komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Bekijk ook

  • De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

  • Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) beheert en baat de vrijetijdsinfrastructuur in de gemeente uit.