U bent hier

Burgemeester

Wat?

De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, hij is ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente. Hij is eveneens het hoofd en verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie. Bovendien is hij de eerste gemeentelijke mandataris en bezit als zodanig een aantal individuele bevoegdheden. Hieronder vind je een overzicht van zijn besluiten, reglementen en verordeningen.

Wenst u inzage in één van de besluiten van de burgemeester, dan kan u dit stuk altijd opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. U stuurt een mail naar gemeente [at] merelbeke.be met uw adresgegevens en een duidelijk omschrijving van het aangevraagde bestuursdocument. Hou er rekening mee dat bepaalde gegevens niet openbaar worden gemaakt, zoals persoonsgegevens van burgers en personeelsleden.

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht (link toevoegen: https://​lok​aalb​estu​ur.​vlaanderen.​be/​kla​chte​nweg​wijz​er komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

 

Vanaf 1 juli 2021 kan je de besluiten van de burgemeester hier raadplegen.

Lijst besluiten burgemeester - 2021

20210107 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 8 jan 2021)

20210111 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 22 januari 2021)

20210113 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 22 januari 2021)

20210118 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 22 januari 2021)

20210125 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 29 januari 2021)

20210128 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 29 januari 2021)

20210129 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 5 februari 2021)

20210201 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 5 februari 2021)

20210204 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 15 maart 2021)

20210219 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 15 maart 2021)

20210222 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 15 maart 2021)

20210224 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 15 maart 2021)

20210301 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 15 maart 2021)

20210308 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 15 maart 2021)

20210310 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 15 maart 2021)

20210315 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 14 april 2021)

20210318 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 14 april 2021)

20210329 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 14 april 2021)

20210330 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 14 april 2021)

20210406 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 20 april 2021)

20210408 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 20 april 2021)

20210412 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 20 april 2021)

20210413 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 20 april 2021)

20210419 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 4 mei 2021)

20210423 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 4 mei 2021)

20210426 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 4 mei 2021)

20210503 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 7 mei 2021)

20210504 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 12 mei 2021)

20210507 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 12 mei 2021)

20210511 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 25 mei 2021)

20210518 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 20 mei 2021)

20210531 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 14 juni 2021)

20210602 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 21 juni 2021)

20210604 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 21 juni 2021)

20210607 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 21 juni 2021)

20210608 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 21 juni 2021)

20210610 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 21 juni 2021)

20210614 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 21 juni 2021)

20210621 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 2 juli 2021)

20210628 - Lijst besluiten burgemeester (publicatie op 2 juli 2021)

Besluiten burgemeester

20200424 - Besluit burgemeester - preventie corona: verdelen persoonlijke beschermingsmiddelen

20200827 - Besluit burgemeester - evenementen

20200827 - Besluit burgemeester - mondmaskers

20201125 - Besluit burgemeester - Organisatie raden december 2020

20201216 - Besluit burgemeester - organisatie raden januari 2021

20201221 - Besluit burgemeester - Heropstart vrijetijdsactiviteiten -13jarigen

20210118 - Besluit burgemeester - Protocol quarantaineverplichtingen

20210201 - Besluit burgemeester - organisatie raden februari 2021 (publicatie op 2 februari 2021)

20210204 - Besluit burgemeester - vrijetijdsactiviteiten kinderen en jeugd (publicatie op 16 feb 2021)

20210301 - Besluit burgemeester - organisatie raden maart 2021 (publicatie op 8 maart 2021)

20210310 - Besluit burgemeester - TPV Verlorenbroodstraat 2021-088 (publicatie op 10 maart 2021)

20210408 - Besluit burgemeester - toelaten organiseren 'stille studeerplekken' (publicatie op 9 april 2021)

20210412 - Besluit burgemeester - organisatie raden april 2021 (publicatie op 13 april 2021)

20210412 - Besluit burgemeester - Toegankelijkheidsreglement Anthospark (publicatie op 13 april 2021)

20210413 - Besluit burgemeester - Tijdelijke politieverordening bouwwerken Hundelgemsesteenweg (publicatie op 14 april 2021)

20210413 - Besluit burgemeester - TPV Hundelgemsesteenweg 240 2021-129 (publicatie op 26 april 2021)

20210503 - Besluit burgemeester - organisatie raden mei 2021 (publicatie op 4 mei 2021)

20210504 - Besluit burgemeester - TPV Dorpsstraat (publicatie op 7 mei 2021)

20210518 - Besluit burgemeester - Verboden toegang tot gemeentelijk eigendom, Gebr. De Mulderstraat (publicatie op 20 mei 2021)

20210518 - Besluit burgemeester - organiseren van stille studeerplekken (publicatie op 20 mei 2021)

20210531 - Besluit burgemeester - organisatie raden juni 2021 (publicatie op 3 juni 2021)

20210701 - Besluit burgemeester - TPV Fraterstraat 37B 2021-196 (publicatie op 7 juli 2021)

20210706 - Besluit burgemeester - TPV Gontrode Heirweg 2021-199 (publicatie op 8 juli 2021)

Bekijk ook

  • De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

  • Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) beheert en baat de vrijetijdsinfrastructuur in de gemeente uit.