Ontwerp nieuwe Bergwijkbrug

Hoe zal de nieuwe brug eruit zien?

De nieuwe Bergwijkbrug telt drie rijstroken voor gemotoriseerd verkeer: twee rijstroken richting Guldensporenlaan en één rijstrook richting Flora. Fietsers kunnen op de brug veilig fietsers op een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 3,5 meter breed. Ook de voetgangers worden niet vergeten en krijgen een voetpad op de brug.

In de nabije omgeving willen we ook verbeteringen aan de infrastructuur uitvoeren, in samenwerking met onze projectpartners:

 • Fietspad ten noorden van de Bergwijkbrug: Aan het kruispunt met de Ringvaartstraat verloopt het fietspad zowel over als onder de brug door. We voorzien een fietstunnel onder de brug die aansluit op de Koekoeksdreef waardoor je op een vlotte en veilige manier naar Flora kan fietsen. Ook op de brug zelf verbeteren we de veiligheid van de fietsoversteekplaats tussen het fietspad in de Ringvaartstraat, het fietspad in de Fraterstraat en het nieuwe dubbelrichtingsfietspad op de brug.
 • Fietspad ten zuiden van de der Bergwijkbrug: De realisatie van een fietstunnel aan de Guldensporenlaan is door de beperkte ruimte niet mogelijk. Wel leggen we een nieuwe, veilige fietsoversteek aan op de Guldensporenlaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer past ook de verkeerslichten aan om conflicten tussen het gemotoriseerd verkeer en fietsers en voetgangers te vermijden. Daardoor verbetert de veiligheid voor alle weggebruikers op dit kruispunt.
 • Renovatie oevers Ringvaart: De renovatie door de Vlaamse Waterweg NV heeft tot doel om de scheepvaart ook bij laagwater mogelijk te maken en verzakkingen van de oevers te vermijden.
 • Aanleg 3e rijstrook Guldensporenlaan: Voor een betere doorstroming van het verkeer leggen we een derde rijstrook op de Guldensporenlaan aan tussen het kruispunt met de Bergwijkbrug en het kruispunt met op- en afrit R4.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst mobiliteit
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 33 11
 • 09 210 33 14
09 210 32 59
mobiliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • De Bergwijkbrug, de kleine brug over de Ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat, wordt dankzij steun van het EFRO vervangen door een nieuwe brug met veilige fietsinfrastructuur. 

 • De totale duur van de werken bedraagt ongeveer 14 maanden. We zouden graag tegen het einde van september 2021 de nieuwe Bergwijkbrug in gebruik willen nemen.
  We sluiten de Bergwijkbrug zelf 9 maanden af voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten.

 • Blijf je graag op de hoogte van de werken? Heb je een vraag of wil je iets melden? Contacteer dan de dienst Ruimte van het lokaal bestuur Merelbeke.