U bent hier

Een woning huren via het Sociaal Verhuurkantoor

Logo Sociaal Huis

Wat?

Het SVK huurt woningen van privé-eigenaars en verhuurt die aan kwetsbare huurders. Het doel is degelijke woningen te verhuren tegen een sociaal verantwoorde huurprijs. Als eigenaar of mogelijke huurder kan je bij het SVK terecht met al jouw vragen.

 

Voordelen voor de huurder:

 • De woningen voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen
 • De huurcontracten zijn degelijk en voor lange duur
 • Indien nodig zorgen ze voor begeleiding
 • Er wordt samen met de huurder gezocht naar huurtussenkomsten
 • De huurprijs ligt meestal lager dan op de gewone huurmarkt.

Voordelen voor de eigenaar

 • Het SVK neemt alle praktische problemen van het verhuren op haar schouders
 • Het SVK draagt alle verantwoordelijkheden van de huurder
 • De huur wordt stipt betaald
 • De woning wordt goed onderhouden
 • De woning wordt in goede staat teruggeven
 • De eigenaar krijgt toegang tot renovatiepremies

Als je een woning huurt bij een SVK kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie.

 

Voorwaarden

 • Je moet ouder zijn dan achttien jaar.
 • Je moet voldoen aan de inkomensvoorwaarden : je inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
 • Je moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarden : op het ogenblik van de inschrijving mag je géén woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland bezitten.
 • Je moet voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid. Voor deze beide voorwaarden moet je een aantal documenten kunnen voorleggen. De sociale huisvestingsmaatschappij kan je hierin verder wegwijs helpen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings-of vreemdelingenregister. 

Alle info en details over deze voorwaarden vind je op de website van de VMSW.

Hoe?

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een huurwoning, neemt je contact op met Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde (0472 84 37 75 of info [at] svkleieenschelde.be) of met het onthaal van het Sociaal Huis.

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. 

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Wat meebrengen?

Als je langs gaat bij een SVK, neemt je best volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van alle meerderjarigen die zich wensen in te schrijven
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van jouw gezin (verkrijgbaar bij je gemeente)
 • als je of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • indien van toepassing, diploma of taalattest, het SVK kan dit document ook afleveren als je Nederlands spreekt

Het aantal documenten die je moet verzamelen hangt sterk af van je persoonlijke situatie, daarom is het beter om eens langs te komen op de zitdag om je inschrijving te bespreken.

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.

Prijs?

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van jouw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Zitdag: elke dinsdag van 9u00 tot 12u00

Om een afspraak te maken kan je rechtstreeks contact opnemen met het SVK of met het onthaal van het Sociaal Huis.

Contact: 0472 84 37 75 of info [at] svkleieenschelde.be

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(29/11) tot
enkel op afspraak

Contact

 • 09 210 33 50
sociaalhuis [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Dyzo legt zich toe op het begeleiden van actieve ondernemers en ondernemers in faling.

 • Een medewerker van de Wijk-werken Leie en Schelde beantwoordt je vragen en begeleid je in de opstart en opvolging als werkzoekende of als gebruiker van de wijk-werkencheques.

   

 • Eerstelijnsbijstand waarbij gratis praktische inlichtingen, juridische informatie of een eerste advies kan worden verstrekt.
 • De maatschappelijk werker van de FOD Sociale Zekerheid geeft informatie over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap: de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

 • Wonen Leie & Schelde organiseert op maandagvoormiddag en donderdagnamiddag zitdagen in het Sociaal Huis. Je kan er terecht met vragen over alles rond wonen.