U bent hier

Gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Raadsleden

De gemeenteraad bestaat uit 27 leden. De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is.

Agenda gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

De agenda bevat alle punten waarover de raad in een bepaalde zitting een beslissing moet nemen. 

Besluiten gemeenteraad

Na elke gemeenteraad wordt een lijst opgemaakt van de besluiten die de raad heeft genomen.

Besluiten raad voor maatschappelijk welzijn

Na elke raad voor maatschappelijk welzijn wordt een beknopt verslag opgemaakt. Dat verslag beschrijft voor elk agendapunt wat de raad voor maatschappelijk welzijn besloten heeft.

Notulen en zittingsverslagen van de gemeenteraad

Na elke gemeenteraad worden de notulen opgemaakt. Deze vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en de volledige tekst van de bijhorende beslissingen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan die punten waaromtrent de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

Raadscommissies

Vanuit de gemeenteraad werden er 4 gemeenteraadscommissies opgericht: algemeen beleid en interne zaken, omgeving en duurzaamheid, mobiliteit en openbare werken en zorg, vrije tijd en onderwijs.

Vertegenwoordiging namens het lokaal bestuur

Hier vind je alle verenigingen, stichtingen, vennootschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin het lokaal bestuur deelneemt.