Beheerorgaan bibliotheek

Wat?

De bibliotheekraad volgt de algemene bibliotheekwerking op en stippelt ook een beleidsvisie uit inzake de bibliotheek. Het beheersorgaan verstrekt, op verzoek of op eigen initiatief, adviezen aan het college of het gemeentebestuur.

Wie?

Het beheersorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de gebruikers.

Voorzitter: Roland Fahy

Ondervoorzitter: Elien Roelandts