U bent hier

Openbaarheid van bestuur

Wat?

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke overheid in Vlaanderen verplicht is om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. De Vlaamse overheid, de provincies, gemeentebesturen, OCMW's en andere besturen moeten de burger duidelijke informatie geven over hun beleid en over hun dienstverlening.

Voorwaarden

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Het gewenste document moet niet noodzakelijk opgemaakt of geproduceerd zijn door de gemeente. Als ze het bezit, dan valt het onder de principiële openbaarheid. Ook bestuursdocumenten in het archief zijn onderworpen aan de openbaarheid. In sommige gevallen zal het bestuur je de openbaarheid gedeeltelijk of volledig weigeren. Dat hangt af van de inhoud van het gevraagde bestuursdocument. Het bestuur moet immers rekening houden met andere rechten en plichten, zoals de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de openbare orde ...

Hoe?

Je hebt het recht om een afschrift van en/of uitleg over documenten te vragen die door het bestuur werden opgemaakt. Je mag die documenten ook inzien. Het kan gaan om schriftelijke stukken, geluids- of beeldopnamen, notulen, processen-verbaal, statistieken, contracten, films, foto’s, e-mails ...

Elke aanvraag tot openbaarheid moet schriftelijk gebeuren. Wanneer je dat wil, kan je het aanvraagformulier openbaarheid van bestuur invullen. Richt je aanvraag aan het gemeentebestuur.  

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Interne organisatie
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(31/01) tot

Contact

  • 09 210 33 30
09 210 32 99
gemeente [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Als lokaal bestuur dragen wij bij tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Wij willen de betrokkenheid en de inspraak van de burgers verzekeren bij onze beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en de evaluatie ervan.
  • Heb je een klacht, vraag, suggestie of melding? Dan kan je hier terecht.

  • Iedereen heeft het recht verzoekschriften (door een of meer personen ondertekend) schriftelijk in te dienen bij de gemeente.