U bent hier

Verzoekschriften

Wat?

Iedereen heeft het recht verzoekschriften (door een of meer personen ondertekend) schriftelijk in te dienen bij de gemeente. Verzoekschriften in verband met een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Wie?

De verzoeker of - indien het verzoekschrift door meer personen is ondertekend - de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift kan worden gehoord door de gemeenteraad, door een gemeenteraadscommissie of door het college van burgemeester en schepenen. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht om zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Hoe?

Stuur je aanvraag naar het gemeentebestuur, ter attentie van de dienst raad en college. Je kan ook een aanvraagformulier tot verzoekschrift invullen.

De gemeenteraad verstrekt binnen de drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of - indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is - aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Regelgeving

De volledige regelgeving vind je terug in het gemeentedecreet, hoofdstuk III. Je kan deze passages opvragen bij de dienst raad en college of online.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Interne organisatie
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(31/01) tot

Contact

  • 09 210 33 30
09 210 32 99
gemeente [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Als lokaal bestuur dragen wij bij tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Wij willen de betrokkenheid en de inspraak van de burgers verzekeren bij onze beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en de evaluatie ervan.
  • Openbaarheid van bestuur betekent dat elke overheid in Vlaanderen verplicht is om haar burgers zo goed mogelijk te informeren.

  • Heb je een klacht, vraag, suggestie of melding? Dan kan je hier terecht.