U bent hier

Vragen, meldingen, klachten en suggesties

Hoe kan je problemen melden?

Heb je een klacht, vraag, suggestie of melding dan kan je die op verschillende manieren aan het gemeentebestuur bezorgen:

  • via het online meldingensysteem
  • telefonisch via 09 210 32 11
  • via de meldingskaart achteraan elk infomagazine
  • per brief (Vermeld zeker je naam, adres en telefoonnummer. Anonieme klachten worden niet behandeld)
  • via een e-mail naar meldingen [at] merelbeke.be (subject: Nieuwe%20melding)

Wat gebeurt er verder met je klacht of melding?

We onderzoeken of je klacht al dan niet ontvankelijk is. Is je melding ontvankelijk, dan wordt die verder onderzocht. Gaat het om een aangelegenheid die door een andere instantie dan door de gemeente moeten opgelost worden, dan sturen we je klacht door.

Meldingen over een bepaald probleem sturen we door naar de bevoegde gemeentedienst of de bevoegde instantie.

Ontvangstmelding

Het gemeentebestuur stelt je inbreng zeker op prijs. Sommige problemen of tekortkomingen kunnen we snel oplossen, andere niet. Daarvoor vragen we je begrip. In elk geval sturen we je een ontvangstmelding, zodat je weet dat we je melding of klacht goed ontvangen hebben en dat we die verder zullen behandelen.

Bekijk ook

  • Als lokaal bestuur dragen wij bij tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Wij willen de betrokkenheid en de inspraak van de burgers verzekeren bij onze beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en de evaluatie ervan.
  • Openbaarheid van bestuur betekent dat elke overheid in Vlaanderen verplicht is om haar burgers zo goed mogelijk te informeren.

  • Iedereen heeft het recht verzoekschriften (door een of meer personen ondertekend) schriftelijk in te dienen bij de gemeente.