Timing en fasering

Fase 1: Renovatie van de oevers van de Ringvaart

Doel

In augustus 2020 startte de renovatie van de beide oevers van de Ringvaart ter hoogte van de Bergwijkbrug. Na de renovatie zullen schippers ook bij laag water veilig op de Ringvaart kunnen varen en worden verzakkingen aan de oevers vermeden. Daarnaast voeren we ook al voorbereidende werken uit voor de bouw van de nieuwe brug.

Timing

De werken zullen ongeveer één jaar in beslag nemen. Het einde van de werken aan de oevers van de Ringvaart is voorzien tegen 17 juli 2021.

Hinder

De werken brengen geen hinder met zich mee voor het verkeer op de Bergwijkbrug of in de Guldensporenlaan.
Ze brengen plaatselijk wel grote hinder met zich mee voor het verkeer op de R4-binnenring en R4-buitenring ter hoogte van brug, omwille van het afbakenen van de werfzone en de toegang van het werfverkeer.
Het verkeer op de R4 moet ter hoogte van de brug over één rijstrook langs de werfzone rijden.
Tegen half juli 2021 zou het verkeer op de R4-binnenring en -buitenring opnieuw normaal moeten verlopen ter hoogte van de brug.

FASE 1: Hinder R4 Binnenring

FASE 1: Hinder R4 Buitenring

Fase 2: Aanleg 3e rijstrook Guldensporenlaan (afgerond)

Doel

In deze fase wordt een bijkomende rijstrook aangelegd in de Guldensporenlaan, en dat tussen het kruispunt Bergwijkbrug-Guldensporenlaan en het kruispunt met de op- en afrit van de R4. Hiermee wordt de doorstroming van het verkeer op de Guldensporenlaan verbeterd. Het vrijliggende dubbelrichtingsfietspad wordt ook heraangelegd.

Timing

De start van de werken is voorzien in augustus 2020 en verloopt in 2 fasen. In fase 2a legt de aannemer de 3e rijstrook op de Guldensporenlaan aan en vernieuwt hij het fietspad. Deze werken nemen ongeveer 6 weken in beslag en zouden normaal gezien klaar zijn tegen de aanvang van het nieuwe academiejaar op 21 september 2020. In fase 2b werkt de aannemer het kruispunt Guldensporenlaan met de Fraterstraat verder af. Deze werken worden aansluitend uitgevoerd op fase 2a en zullen afgerond zijn tegen 3 oktober 2020. Het verkeer op de Guldensporenlaan en de Fraterstraat kan na afloop van fase 2b weer normaal verlopen.

Fase 3: Afbraak en herbouw Bergwijkbrug

Doel

In eerste instantie vinden voorbereidende werken plaats voor de bouw van de nieuwe brug, net naast de bestaande brug.
Deze nieuwe brug zal uiteindelijk voorzien in comfortabele en veilige infrastructuur voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Timing

Vanaf de zomer 2020 gaat de aannemer al van start met de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe brug, net naast de bestaande brug.
De brug sluit op maandag 4 januari 2021, maar de effectieve afbraak vindt iets later pas plaats, in het weekend van 22 januari 2021. Om de hinder voor de omgeving te beperken, werkt de aannemer continue door vanaf vrijdag 22 januari om 20 uur tot en met maandag 25 januari om 6 uur. Daarna gaat hij verder met de opbouw van de nieuwe brug. Als alles goed gaat, is die klaar tegen eind september 2021, waarna ze in gebruik genomen kan worden.

NIEUWS: Ondertussen werd het lokaal bestuur Merelbeke begin september 2021 op de hoogte gebracht dat door een vertraging in de levering van een voeg de oplevering ten vroegste voor eind 2021 zal zijn. Er wordt wel bekeken of de Guldensporenlaan al in oktober in beide richtingen opnieuw opengesteld kan worden.

Hinder

Eens de afbraakwerken beginnen, zal de Bergwijkbrug niet meer toegankelijk zijn, en dat voor alle verkeer. Het verkeer tussen Flora en Merelbeke-centrum zal een omleiding in beide richtingen moeten volgen.
Op deze pagina lees je meer over de voorziene omleidingen. Daarnaast worden ook een hele reeks minder-hindermaatregelen genomen, waarover je hier alles kan lezen.

 

Fase 4: Aanleg fietspad Ringvaart

Doel

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen worden ook verbeteringswerken uitgevoerd aan de fietspaden zowel ten noorden van de brug (Ringvaartstraat) als ten zuiden (Guldensporenlaan). Daarmee willen we de fietsveiligheid in de onmiddellijke omgeving van de brug verbeteren.

Timing

De aannemer startte in september 2020 met de voorbereidende werken voor de aanleg van de fietssnelweg en de fietspaden in de omgeving van de Bergwijkbrug. Deze werken zullen nog duren tot aan het bouwverlof 2021.

Hinder

De werken brengen vooral hinder met zich mee voor het fietsverkeer in de Ringvaartstraat. Vanaf maandag 7 september 2020 is het bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de Ringvaartstraat niet meer toegankelijk tussen de Fraterstraat en de doorsteek naar het Koningin Fabiolapark. Fietsers moeten aan het Koningin Fabiolapark het fietspad verlaten en op de rijweg fietsen tot aan de Fraterstraat. Ook in de omgekeerde rijrichting moeten fietsers op de rijweg fietsen en kunnen ze ter hoogte van de doorsteek aan het Koningin Fabiolapark opnieuw naar het fietspad rijden.
De huidige fietsoversteken aan de Fraterstraat blijven wel bewaard.

Ook de aansluiting van de Verbrande Heiwegel naar de Koekoeksdreef blijft mogelijk. We voorzien rijplaten om de aansluiting voor fietsers op de Koekoeksdreef veiliger te laten verlopen.
Let daarbij wel goed op bij het verlaten van de Verbrande Heiwegel voor werftransporten die via de Koekoeksdreef verlopen.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst mobiliteit
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 11
  • 09 210 33 14
09 210 32 59
mobiliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • De Bergwijkbrug, de kleine brug over de Ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat, wordt dankzij steun van het EFRO vervangen door een nieuwe brug met veilige fietsinfrastructuur. 

  • De oude Bergwijkbrug is op 4 januari 2021 toegegaan voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het verkeer zal tot het einde van de werken een omleiding moeten volgen.

  • De nieuwe Bergwijkbrug zal ruimte bieden voor een veilige infrastructuur voor zowel voetgangers, fietsers als autoverkeer.

  • Blijf je graag op de hoogte van de werken? Heb je een vraag of wil je iets melden? Contacteer dan de dienst Ruimte van het lokaal bestuur Merelbeke.

  • Eens de Bergwijkbrug gesloten is, worden verschillende maatregelen genomen om het verkeer dat van de R4 komt, af te wikkelen. Herbekijk hier een infosessie over deze specifieke maatregelen.

  • Heb je vragen over de Werken aan de Bergwijkbrug? Kijk dan alvast hier even bij de veelgestelde vragen.