Timing en fasering

Fase 1: Renovatie van de oevers van de Ringvaart

Doel

In augustus 2020 startte de renovatie van de beide oevers van de Ringvaart ter hoogte van de Bergwijkbrug. Na de renovatie zullen schippers ook bij laag water veilig op de Ringvaart kunnen varen en worden verzakkingen aan de oevers vermeden. Daarnaast voeren we ook al voorbereidende werken uit voor de bouw van de nieuwe brug.

Timing

De werken zullen ongeveer één jaar in beslag nemen. Het einde van de werken aan de oevers van de Ringvaart is voorzien tegen 17 juli 2021.

Hinder

De werken brengen geen hinder met zich mee voor het verkeer op de Bergwijkbrug of in de Guldensporenlaan.
Ze brengen plaatselijk wel grote hinder met zich mee voor het verkeer op de R4-binnenring en R4-buitenring ter hoogte van brug, omwille van het afbakenen van de werfzone en de toegang van het werfverkeer.
Het verkeer op de R4 moet ter hoogte van de brug over één rijstrook langs de werfzone rijden.
Tegen half juli 2021 zou het verkeer op de R4-binnenring en -buitenring opnieuw normaal moeten verlopen ter hoogte van de brug.

FASE 1: Hinder R4 Binnenring

FASE 1: Hinder R4 Buitenring

Fase 2: Aanleg 3e rijstrook Guldensporenlaan (afgerond)

Doel

In deze fase wordt een bijkomende rijstrook aangelegd in de Guldensporenlaan, en dat tussen het kruispunt Bergwijkbrug-Guldensporenlaan en het kruispunt met de op- en afrit van de R4. Hiermee wordt de doorstroming van het verkeer op de Guldensporenlaan verbeterd. Het vrijliggende dubbelrichtingsfietspad wordt ook heraangelegd.

Timing

De start van de werken is voorzien in augustus 2020 en verloopt in 2 fasen. In fase 2a legt de aannemer de 3e rijstrook op de Guldensporenlaan aan en vernieuwt hij het fietspad. Deze werken nemen ongeveer 6 weken in beslag en zouden normaal gezien klaar zijn tegen de aanvang van het nieuwe academiejaar op 21 september 2020. In fase 2b werkt de aannemer het kruispunt Guldensporenlaan met de Fraterstraat verder af. Deze werken worden aansluitend uitgevoerd op fase 2a en zullen afgerond zijn tegen 3 oktober 2020. Het verkeer op de Guldensporenlaan en de Fraterstraat kan na afloop van fase 2b weer normaal verlopen.

Hinder

Fase 2a: Hinder Guldensporenlaan tussen het lichtengeregelde kruispunt met de Fraterstraat en op- en afrit R4

Deze werken brengen geen hinder met zich mee voor het verkeer op de Bergwijkbrug. Het verkeer kan nog steeds in beide richtingen over de Bergwijkbrug leiden. De werken hebben ook geen bijkomende hinder voor het verkeer op de R4.

De grootste hinder verwachten we voor het verkeer op de Guldensporenlaan. Zo zal de aannemer een volledige rijstrook innemen voor het uitvoeren van de werken.

 • Fietsers en voetgangers: De aannemer kan tijdens de uitvoering van de werken geen veilige doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien. Fietsers moeten een omleiding in beide richtingen volgen via het Ketske Bonjour/Hundelgemsesteenweg - Chrysantenstraat - Roskamstraat - Hovenierstraat - Salisburylaan.
 • Openbaar vervoer: De halte 'Carpool Park & Ride E40-E17 Merelbeke' kan tijdens de werken niet bediend worden door De Lijn. Raadpleeg de website van De Lijn voor meer informatie over de omleiding van het openbaar vervoer tijdens de werken.
 • Gemotoriseerd verkeer: Het verkeer richting Plataan/Bergwijkbrug zal op de Guldensporenlaan steeds langs de werfzone kunnen rijden. Het verkeer richting R4 en Heidestraat moet een omleiding volgen. Om de overlast voor de woonstraten te beperken en het verkeer te spreiden, voorzien we twee omleidingsroutes:
  • Via R4 Binnenring - rotonde Ghelamco - R4 Buitenring
  • Via Lembergsesteenweg - Roskamstraat - Hovenierstraat - Salisburylaan
 • De bedrijven in de kleine Fraterstraat en de tankstations in de werfzone blijven tijdens de werken steeds bereikbaar, met uitzondering van een korte periode van hinder tijdens beton- en asfaltwerken ter hoogte van de toegang

FASE 2: Omleidingen fietsers en gemotoriseerd verkeer

Fase 2b: Vervolgwerken kruispunt Fraterstraat met Guldensporenlaan

In afstemming met het Agentschap Wegen en Verkeer voert de aannemer vervolgwerken uit aan het kruispunt Fraterstraat-Guldensporenlaan, vanaf maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober.

De werken brengen hinder met zich mee voor het verkeer in de Guldensporenlaan aan de zijde van het Guldensporenpark en in mindere mate voor de kleine Fraterstraat:

 • Fietsers en voetgangers:  Fietsers en voetgangers zullen geen bijkomende hinder ondervinden door de werken.
 • Openbaar vervoer: De halte ‘carpoolparking Guldensporenlaan’ kan vanaf maandag 21 september opnieuw bediend worden door lijn 43. De lijnen 41/42 en 48 moeten enkel in de rijrichting van Gent een omleiding volgen via de Hundelgemsesteenweg – Bergstraat – Fraterstraat. Raadpleeg de website van De Lijn  voor meer informatie.
 • Gemotoriseerd verkeer:
  • De rijweg en het fietspad in de Guldensporenlaan tussen het lichtengeregelde kruispunt met de Fraterstraat en op- en afrit R4 wordt vanaf maandag 21 september opnieuw opengesteld voor het verkeer.
  • De Guldensporenlaan wordt tussen de toegang naar Axxes en het lichtengeregelde kruispunt met de Fraterstraat gedeeltelijk onderbroken voor het gemotoriseerd verkeer. Het verkeer komende vanuit de afrit R4/Heidestraat kan steeds langs de werfzone naar de rotonde Plataan/Axxes rijden. Het gemotoriseerd verkeer vanuit de rotonde Plataan richting het lichtengeregelde kruispunt met de Fraterstraat/oprit R4 moet tijdelijk een omleiding volgen:
   • Komende vanuit Flora/Gent: via de Fraterstraat – Bergwijkbrug – Guldensporenlaan (richting oprit R4/Heidestraat)
   • Komende vanuit centrum Merelbeke/Hundelgemsesteenweg via oprit R4 Binnenring - rotonde Ghelamco - R4 Buitenring.
  • Bereikbaarheid bedrijven Axxes business park: Enkel het bestemmingsverkeer van Axxes kan via de rotonde Plataan de toegang naar Axxes bereiken. De bedrijven van Axxes blijven in beide rijrichtingen bereikbaar. Tijdens de werken zal het wel verplicht zijn om bij het verlaten van Axxes richting rotonde Plataan te rijden wegens tijdelijk eenrichtingsverkeer.
  • Bereikbaarheid bedrijven Fraterstraat: De bedrijven en handelszaken in de Fraterstraat blijven tijdens de werken steeds bereikbaar via het kruispunt met de Guldensporenlaan. Bij het verlaten van de Fraterstraat is het door de werfzone niet toegelaten linksaf te slaan richting rotonde Plataan. Het verkeer kan wel rechtdoor rijden over de Bergwijkbrug of rechtsaf slaan naar Guldensporenlaan richting oprit R4/Heidestraat.

FASE 2b: Omleiding gemotoriseerd verkeer

Fase 3: Afbraak en herbouw Bergwijkbrug

Doel

In eerste instantie vinden voorbereidende werken plaats voor de bouw van de nieuwe brug, net naast de bestaande brug.
Deze nieuwe brug zal uiteindelijk voorzien in comfortabele en veilige infrastructuur voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Timing

Vanaf de zomer 2020 gaat de aannemer al van start met de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe brug, net naast de bestaande brug.
De brug sluit op maandag 4 januari 2021, maar de effectieve afbraak vindt iets later pas plaats, in het weekend van 22 januari 2021. Om de hinder voor de omgeving te beperken, werkt de aannemer continue door vanaf vrijdag 22 januari om 20 uur tot en met maandag 25 januari om 6 uur. Daarna gaat hij verder met de opbouw van de nieuwe brug. Als alles goed gaat, is die klaar tegen eind september 2021, waarna ze in gebruik genomen kan worden.

Hinder

Eens de afbraakwerken beginnen, zal de Bergwijkbrug niet meer toegankelijk zijn, en dat voor alle verkeer. Het verkeer tussen Flora en Merelbeke-centrum zal een omleiding in beide richtingen moeten volgen.
Op deze pagina lees je meer over de voorziene omleidingen. Daarnaast worden ook een hele reeks minder-hindermaatregelen genomen, waarover je hier alles kan lezen.

 

Fase 4: Aanleg fietspad Ringvaart

Doel

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen worden ook verbeteringswerken uitgevoerd aan de fietspaden zowel ten noorden van de brug (Ringvaartstraat) als ten zuiden (Guldensporenlaan). Daarmee willen we de fietsveiligheid in de onmiddellijke omgeving van de brug verbeteren.

Timing

De aannemer startte in september 2020 met de voorbereidende werken voor de aanleg van de fietssnelweg en de fietspaden in de omgeving van de Bergwijkbrug. Deze werken zullen nog duren tot aan het bouwverlof 2021.

Hinder

De werken brengen vooral hinder met zich mee voor het fietsverkeer in de Ringvaartstraat. Vanaf maandag 7 september is het bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de Ringvaartstraat niet meer toegankelijk tussen de Fraterstraat en de doorsteek naar het Koningin Fabiolapark. Fietsers moeten aan het Koningin Fabiolapark het fietspad verlaten en op de rijweg fietsen tot aan de Fraterstraat. Ook in de omgekeerde rijrichting moeten fietsers op de rijweg fietsen en kunnen ze ter hoogte van de doorsteek aan het Koningin Fabiolapark opnieuw naar het fietspad rijden.
De huidige fietsoversteken aan de Fraterstraat blijven wel bewaard.

Ook de aansluiting van de Verbrande Heiwegel naar de Koekoeksdreef blijft mogelijk. We voorzien rijplaten om de aansluiting voor fietsers op de Koekoeksdreef veiliger te laten verlopen.
Let daarbij wel goed op bij het verlaten van de Verbrande Heiwegel voor werftransporten die via de Koekoeksdreef verlopen.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst mobiliteit
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

 • 09 210 33 11
 • 09 210 33 14
09 210 32 59
mobiliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • De Bergwijkbrug, de kleine brug over de Ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat, wordt dankzij steun van het EFRO vervangen door een nieuwe brug met veilige fietsinfrastructuur. 

 • De oude Bergwijkbrug is op 4 januari 2021 toegegaan voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het verkeer zal tot eind september een omleiding moeten volgen.

 • De nieuwe Bergwijkbrug zal ruimte bieden voor een veilige infrastructuur voor zowel voetgangers, fietsers als autoverkeer.

 • Blijf je graag op de hoogte van de werken? Heb je een vraag of wil je iets melden? Contacteer dan de dienst Ruimte van het lokaal bestuur Merelbeke.

 • Eens de Bergwijkbrug gesloten is, worden verschillende maatregelen genomen om het verkeer dat van de R4 komt, af te wikkelen. Herbekijk hier een infosessie over deze specifieke maatregelen.

 • Heb je vragen over de Werken aan de Bergwijkbrug? Kijk dan alvast hier even bij de veelgestelde vragen.