U bent hier

Besluiten raad voor maatschappelijk welzijn

Wat?

Na elke raad voor maatschappelijk welzijn wordt een beknopt verslag opgemaakt. Dat verslag beschrijft voor elk agendapunt wat de raad voor maatschappelijk welzijn besloten heeft. Je vindt de verslagen onderaan deze pagina.

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe en gewijzigde reglementen en verordeningen.

Hoe?

Vijf dagen na de bekendmaking zijn de reglementen en verordeningen van kracht.

Lijst besluiten OCMW-raad

20190111 RMW - Lijst publiek (publicatie op 21 januari 2019)

20190122 RMW - Lijst publiek (publicatie op 31 januari 2019)

20190226 RMW - Lijst publiek (publicatie op 5 maart 2019)

20190326 RMW - Lijst publiek (publicatie op 5 april 2019)

20190423 RMW - Lijst publiek (publicatie op 30 april 2019)

20190528 RMW - Lijst publiek (publicatie op 4 juni 2019)

20190625 RMW - Lijst publiek (publicatie op 2 juli 2019)

20190924 RMW - Lijst publiek (publicatie op 1 oktober 2019)

 

Reglementen en verordeningen

RMW20190625 Vaststellen reglement inwendig bestuur dagelijks personeelsbeheer (gepubliceerd op 18.09.2019)

RMW20190625 Vaststellen reglement inwendig bestuur Provisies aan personeelsleden (gepubliceerd op 18.09.2019)

RMW20190625 Vaststellen reglement inwendig bestuur modaliteiten bepalen begrip dagelijks bestuur (gepubliceerd op 18.09.2019)

RMW20190625 Vaststellen reglement inwendig bestuur inning geringe dagontvangsten (gepubliceerd op 18.09.2019)

Notulen van de OCMW-raad- 2019

Notulen OCMW-raad van 11 januari 2019

Notulen OCMW-raad van 22 januari 2019

Notulen OCMW-raad van 26 februari 2019

Notulen OCMW-raad van 26 maart 2019

Notulen OCMW-raad van 23 april 2019

Notulen OCMW-raad van 28 mei 2019

Notulen OCMW-raad van 25 juni 2019

Huishoudelijk reglement en deontologische code

20190924 Huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn (gepubliceerd op 3 oktober 2019)

Andere stukken

20180919 Aanpassing rechtspositieregeling art 104 §2 (Publicatie op 24 september 2019)

20190326 Aanpassing rechtspositieregeling art 104 §6 (Publicatie op 24 september 2019)

20190528 Vaststellen jaarrekening boekjaar 2018 (Publicatie op 4 juni 2019)

20190625 Vaststellen aanpassing MJP (Publicatie op 2 juli 2019)

20190625 Vaststellen budgetwijziging nr 1 (Publicatie op 2 juli 2019)

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Administratie
Administratief Centrum
Poelstraat 37
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

christelle.duvilliers [at] ocmwmerelbeke.be

Bekijk ook