U bent hier

Besluiten raad voor maatschappelijk welzijn

Wat?

Na elke raad voor maatschappelijk welzijn wordt een beknopt verslag opgemaakt. Dat verslag beschrijft voor elk agendapunt wat de raad voor maatschappelijk welzijn besloten heeft. Je vindt de verslagen onderaan deze pagina.

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe en gewijzigde reglementen en verordeningen.

Hoe?

Vijf dagen na de bekendmaking zijn de reglementen en verordeningen van kracht.

Lijst besluiten OCMW-raad

20190111 RMW - Lijst publiek (publicatie op 21 januari 2019)

20190122 RMW - Lijst publiek (publicatie op 31 januari 2019)

20190226 RMW - Lijst publiek (publicatie op 5 maart 2019)

20190326 RMW - Lijst publiek (publicatie op 5 april 2019)

20190423 RMW - Lijst publiek (publicatie op 30 april 2019)

20190528 RMW - Lijst publiek (publicatie op 4 juni 2019)

20190625 RMW - Lijst publiek (publicatie op 2 juli 2019)

20190924 RMW - Lijst publiek (publicatie op 1 oktober 2019)

20191022 RMW - Lijst publiek (publicatie op 25 oktober 2019)

20191126 RMW - Lijst publiek (publicatie op 6 december 2019)

20200218 RMW - Lijst publiek (publicatie op 21 februari 2020)

20200324 RMW - Lijst publiek (publicatie op 26 maart 2020)

20200428 RMW - Lijst publiek (publicatie 7 mei 2020)

20200526 RMW - Lijst publiek (publicatie 2 juni 2020)

20200623 - Lijs besluiten (publicatie 2 juli 2020)

 

 

 

Reglementen en verordeningen

RMW20190625 Vaststellen reglement inwendig bestuur dagelijks personeelsbeheer (gepubliceerd op 18.09.2019)

RMW20190625 Vaststellen reglement inwendig bestuur Provisies aan personeelsleden (gepubliceerd op 18.09.2019)

RMW20190625 Vaststellen reglement inwendig bestuur modaliteiten bepalen begrip dagelijks bestuur (gepubliceerd op 18.09.2019)

RMW20190625 Vaststellen reglement inwendig bestuur inning geringe dagontvangsten (gepubliceerd op 18.09.2019)

RMW20200623 - Retributiereglement administratiekosten kinderopvang (gepubliceerd op 02.07.2020)

 

Notulen van de OCMW-raad- 2019

Notulen OCMW-raad van 11 januari 2019

Notulen OCMW-raad van 22 januari 2019

Notulen OCMW-raad van 26 februari 2019

Notulen OCMW-raad van 26 maart 2019

Notulen OCMW-raad van 23 april 2019

Notulen OCMW-raad van 28 mei 2019

Notulen OCMW-raad van 25 juni 2019

 

Huishoudelijk reglement en deontologische code

20190924 Huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn (gepubliceerd op 3 oktober 2019)

Andere stukken

20180919 Aanpassing rechtspositieregeling art 104 §2 (Publicatie op 24 september 2019)

20190326 Aanpassing rechtspositieregeling art 104 §6 (Publicatie op 24 september 2019)

20190528 Vaststellen jaarrekening boekjaar 2018 (Publicatie op 4 juni 2019)

20190625 Vaststellen aanpassing MJP (Publicatie op 2 juli 2019)

20190625 Vaststellen budgetwijziging nr 1 (Publicatie op 2 juli 2019)

Bekijk ook