U bent hier

Politieke organen

Gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad bestaat uit 27 leden en komt elke vierde dinsdag van de maand samen. Er bestaan ook verschillende raadscommissies.

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen, de ‘regering van de gemeente’, bestaat uit de burgemeester en zes schepenen.

Burgemeester

De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, hij is ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente. Hij is eveneens het hoofd en verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie.

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over steun. Het buigt zich over alle individuele hulpvragen.