U bent hier

Premies, subsidies en toelagen

Premies en financiële tegemoetkomingen (ver)bouwen

Premies voor verbouwingen en nieuwbouw

Subsidies en toelagen milieu en groen

Subsidies voor groenbemesters, groendaken, bebossing, afkoppeling hemel- en afvalwater, wasbare luiers, mulchmaaiers ...

Subsidies en toelagen vrije tijd en samenleven

Subsidie jeugdlokalen, socio-culturele verenigingen, seniorenverenigingen, jubilerende verenigingen, buurfeesten en erfgoedtoelage

Subsidies voor internationale samenwerking

Ondersteuning van initiatieven rond internationale samenwerking

Premies en fiscale voordelen voor ondernemers

Toelage sociale economie, subsidies voor groenbemesters en groendaken, subsidies voor ondernemers van de Vlaamse overheid en van Eandis.

Sociale premies en tegemoetkomingen

Een overzicht van alle sociale premies en toelagen waarover we u kunnen informeren in het Sociaal Huis.