U bent hier

Subsidies en toelagen milieu en groen

Premie voor de afkoppeling afvoer hemelwater en afvalwater

Je kan een gemeentelijke toelage ontvangen bij de afkoppeling van de afvoer van hemel- en afvalwater binnen een gemeentelijk afkoppelingsproject.

 

Toelage voor groenbemesters

De gemeente Merelbeke kent jaarlijks een toelage toe aan land- en tuinbouwers die groenbemesten op akkerland gelegen op grondgebied Merelbeke.

Toelage voor mulchmaaiers

De gemeente voorziet in een tegemoetkoming van 50 euro als je een nieuwe mulchmaaier koopt.

Toelage voor wasbare luiers

Je krijgt een toelage wanneer je wasbare luiers gebruikt.

Subsidie voor aankoop gronden door erkende natuurverenigingen

Als erkende natuurvereniging kan je een subsidie krijgen voor de aankoop van gronden binnen de gemeente.

Subsidies rond natuur, bos en groen Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid voorziet in allerlei subsidies rond natuur, bos en groen.