Jubilerende verenigingen

Wat?

Merelbeekse verenigingen die hun jubileum vieren, kunnen op aanvraag ontvangen worden in het gemeentehuis. Ze hebben onder bepaalde voorwaarden ook recht op een extra subsidie.

Wie?

Merelbeekse verenigingen en organisaties die:

  • hun 10-jarig jubileum vieren (of een veelvoud ervan) kunnen op aanvraag officieel ontvangen worden in de raadzaal van het gemeentehuis
  • hun 25-jarig jubileum vieren (of een veelvoud ervan) kunnen op aanvraag officieel ontvangen worden in de raadzaal van het gemeentehuis en een extra subsidie aanvragen 

Hoe?

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren voor 1 juli van het jaar waarin de jubileumviering plaatsvindt bij de dienst Communicatie en onthaal. Bij je aanvraag voeg je de huidige samenstelling van het bestuur en het nodige bewijsmateriaal over de datum van oprichting. Lees ook zeker het subsidiereglement na voor je een aanvraag indient.

Regelgeving

25-jarig jubileum 

 250 euro

 50-jarig jubileum

 500 euro

 75-jarig jubileum

 750  euro

 100-jarig jubileum

 1 000 euro

 bij elk veelvoud van 25 jaar boven de 100 jaar

 1 250 euro

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook

  • Een goed jeugdverenigingslokaal bouwen is één ding, het nog goed kunnen onderhouden en brandveilig maken een ander.

  • Erkende Merelbeekse socio-culturele verenigingen kunnen bij het Lokaal bestuur Merelbeke een subsidie verkrijgen voor de ondersteuning van hun dagelijkse werking.

  • Merelbeke huldigt zijn huwelijksjubilarissen!

  • Lokale clubs, verenigingen en actoren binnen cultuur, sport en jeugd kunnen beroep doen op aanvullende financiële middelen binnen het corona-noodfonds.