U bent hier

Vergunningen milieu en natuur

Milieuvergunningenwegwijzer

Je kan via de milieuwegwijzer van de Vlaamse overheid nagaan waarvoor je een milieuvergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Milieuvergunning

In Vlaanderen hebt u voor een aantal activiteiten, voor opslag van goederen en producten of voor het houden van dieren een vergunning nodig of moet u een melding doen.

Muziekactiviteiten afwijkingen geluidsnormen

Wil je een muziekactiviteit organiseren met elektronisch versterkte muziek dat toegankelijk is voor publiek? Dan moet je rekening houden met enkele geluidsnormen.

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties

In bepaalde gebieden is het wijzigen van vegetaties (bermen, graslanden,...) of kleine landschapselementen (houtkante, hagen, bomen,...) verboden of is er een natuurvergunning nodig.

Vergunning voor bebossing in agrarisch gebied

Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Kapmachtiging Vlaamse Overheid

Voor het kappen van een bos met de bedoeling om het daarna opnieuw aan te planten, heb je een kapmachtiging nodig van het Agentschap Natuur & Bos. 

Visvergunningen

Ben je een liefhebber van vissen? Dan kan je in Merelbeke op enkele plaatsen vissen.

Bodemonderzoek en -attesten

Bodemonderzoek- en attesten

Vergunning voor vogelschrikkanonnen

Je mag enkel (niet-)automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen die bedoeld zijn om vogels te verjagen ter bescherming van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt gebruiken indien je schriftelijke toestemming van de burgemeester hebt.

Vergunning hondenkennel

Blaffende honden kunnen voor veel geluidshinder zorgen. Voor een hondenkennel van meer dan 10 dieren moet een milieuvergunning worden aangevraagd.