Bodemonderzoek en -sanering

Wat?

Indien vermoed of vastgesteld wordt dat een grond verontreinigd is, wordt er een procedure doorlopen. Deze procedure bestaat uit twee stappen:

  1. het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

Het oriënterend bodemonderzoek bepaalt of er duidelijke aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het beschrijvend bodemonderzoek bepaalt of bodemsaneringwerken nodig zijn op de onderzoekslocatie. Blijkt dat het geval te zijn, dan gaat fase 2 (de bodemsanering) van start.

Je kan ook het oriënterend en het beschrijvend bodemonderzoek gelijktijdig uitvoeren en in één verslag bij de OVAM indienen. De procedure wordt hierdoor goedkoper en kan sneller verlopen. Dit kan vooral nuttig zijn als het onderzoek gebeurd bij overdracht van gronden. De resultaten van beide onderzoeken bezorg je dan aan de OVAM onder de vorm van een verslag met als titel ‘Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek’.  

  1. de bodemsanering

Hierin wordt de bodemverontreiniging stapsgewijs behandeld. De saneringsplichtige moet achtereenvolgens:

  1. een bodemsaneringsproject opstellen
  2. bodemsaneringswerken uitvoeren
  3. nazorg verzekeren

De uitvoering hiervan moet gebeuren door een erkend bodemsaneringsdeskundige en aan de hand van standaardprocedures.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)
Morgen: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook