Visvergunningen

Wat?

Ben je een liefhebber van vissen? Dan kan je in Merelbeke op enkele plaatsen vissen.

  Voorwaarden

  In Merelbeke mag je enkel vissen:

  • aan de Hollebeekvijver in het openbaar park Hollebeek (nabij de Leonce Volckaertdreef) op voorwaarde dat je lid bent van de hengelaarsvereniging ’t Stekelingske.
  • aan de Verlorenbroodvijver in het openbaar park Liedermeers (nabij de Verlorenbroodstraat) op voorwaarde dat je in het bezit bent van een visvergunning van de gemeente. 

  Vissen kan van 15 maart tot 15 december. Zorg dat je je visvergunning steeds bij je hebt, want de gemeentelijke opzichters kunnen dit controleren.
    

  Hoe?

  Bij de dienst Communicatie en onthaal kan je terecht om een visvergunning aan te vragen, een duplicaat van je visvergunning of een verlenging van je oude visvergunning. Een visvergunning is enkel geldig voor het jaar van aankoop en kan steeds verlengd worden.

  • Nieuwe visvergunning: breng een recente pasfoto en je identiteitskaart mee.
  • Duplicaat visvergunning: breng een recente pasfoto en je identiteitskaart mee.
  • Verlenging visvergunning: breng je oude visvergunning en je identiteitskaart mee.  

  Prijs?

  Inwoners Merelbeke t.e.m. 18 jaar: 17,50 euro

  Inwoners Merelbeke +18 jaar: 35

  Niet-inwoners Merelbeke t.e.m. 18 jaar: 35 euro

  Niet-inwoners Merelbeke +18 jaar: 70 euro

  Bekijk ook

  • In bepaalde gebieden is het wijzigen van vegetaties (bermen, graslanden,...) of kleine landschapselementen (houtkante, hagen, bomen,...) verboden of is er een natuurvergunning nodig.

  • In Vlaanderen hebt u voor een aantal activiteiten, voor opslag van goederen en producten of voor het houden van dieren een vergunning nodig of moet u een melding doen.

  • Je kan via de milieuwegwijzer van de Vlaamse overheid nagaan waarvoor je een milieuvergunning nodig hebt of een melding moet doen.

  • Wil je een muziekactiviteit organiseren met elektronisch versterkte muziek dat toegankelijk is voor publiek? Dan moet je rekening houden met enkele geluidsnormen.

  • Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen.

  • Blaffende honden kunnen voor veel geluidshinder zorgen. Voor een hondenkennel van meer dan 10 dieren moet een milieuvergunning worden aangevraagd.

  • Je mag enkel (niet-)automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen die bedoeld zijn om vogels te verjagen ter bescherming van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt gebruiken indien je schriftelijke toestemming van de burgemeester hebt.

  • Voor het kappen van een bos met de bedoeling om het daarna opnieuw aan te planten, heb je een kapmachtiging nodig van het Agentschap Natuur & Bos.