U bent hier

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wat?

Sinds 2018 werd de socio-economische vergunning vervangen door de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) en is de procedure gewijzigd.

Een kleinhandelsvergunning is vereist voor:

 • het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m²
  • in een nieuw op te richten, niet van vergunning vrijgestelde constructie
  • in een bestaand, vergund of hoofdzakelijk vergund gebouw of in tijdelijke vergunde of van vergunning vrijgestelde constructies als de handelsactiviteiten uitgevoerd worden :
   • a) gedurende meer dan honderdtachtig dagen per jaar in geval de handelsactiviteiten verenigbaar zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
   • b) gedurende meer dan negentig dagen per jaar in alle andere gevallen;
    op voorwaarde dat de kleinhandelsactiviteiten in overeenstemming zijn met de uitdrukkelijke voorwaarden van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;
 • het uitbreiden van een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel als hierdoor de totale netto handelsoppervlakte :
  a) meer dan 300 m² groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte, of;
  b) meer dan 20 percent groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte;
 • het samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400 m² bedraagt;
 • het doorvoeren van een belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m². Onder belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wordt begrepen een wijziging waarbij een categorie van kleinhandelsactiviteiten het vergunde aantal vierkante meter netto handels-oppervlakte overschrijdt met minstens een van volgende oppervlakten :
  • 1° met 10 procent van de totale vergunde netto handelsoppervlakte;
  • 2° met 300 vierkante meter.

   Volgende categorieën worden als categorieën van kleinhandelsactiviteiten beschouwd :

  • 1° verkoop van voeding;
  • 2° verkoop van goederen voor persoonsuitrusting;
  • 3° verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw;
  • 4° verkoop van andere producten.

Hoe?

Deze vergunning kan in één omgevingsvergunning aangevraagd worden samen met de vroegere stedenbouwkundige, verkavelings-, milieu- en/of natuurvergunning. Dit noemen we dan een gemengd project. Aanvragen voor een gemengd project dienen verplicht digitaal aangevraagd te worden via het omgevingsloket.
 

Bij louter een kleinhandelsvergunning kan u uw aanvraag als volgt doen:

 • afgeven aan de dienst economie van het gemeentebestuur Merelbeke (Hundelgemsesteenweg 353 in Merelbeke).
 • per aangetekende brief aan: Gemeentebestuur Merelbeke, Dienst economie, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

Wat meebrengen?

Elk type omgevingsvergunning vraagt u aan met hetzelfde algemeen aanvraagformulier.

Voor de kleinhandelsvergunning vult u de volgende drie delen in:

 1. Algemeen aanvraagformulier, waarvan enkel de volgende relevante vragen:
 • Projectgegevens (titel 1)
 • Gegevens over de procedure (titel 8)
 • Gegevens over de aanvrager (titel 9)
 • Overzicht van de bijlagen (titel 12)
 • Ondertekening door de aanvrager (titel 13)

 

2. Addendum W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten (volledig)

3. Addendum E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel (p.32-34). Dit addendum vult u in voor de projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER).
Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen vult u een uitgebreider addendum in (E1Bis) in.

 

Deze formulieren zijn raadpleegbaar op de website van het omgevingsloket. U vindt het eerste document bovenaan de pagina en de bijlagen vindt u onderaan de pagina bij 'Addendabibliotheek'.

 

In de handleiding voor aanvragers met betrekking tot aanvragen van omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten staat opgenomen welke delen van het algemeen aanvraagformulier je dient in te vullen en welke addenda moeten toegevoegd worden aan jouw aanvraag. 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst lokale economie
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder en daarvoor hebt u een vergunning nodig.

 • Als uitbater van een café, hotel of dancing, hebt u een vergunning nodig als u langer wilt openblijven dan het verplichte sluitingsuur.

 • Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben.

 • Speel je muziek in je zaak? Dan moet je hiervoor een vergoeding betalen.

 • De gemeenteraad van Merelbeke keurde op 23 maart 2021 het terrasreglement goed.