U bent hier

Logo Burgemeestersconvenant

Klimaatbeleid - burgemeestersconvenant

Wat?

De Europese Commissie lanceerde in 2008 het Burgemeestersconvenant om de inspanningen van lokale overheden om een duurzaam energiebeleid te voeren te erkennen en te ondersteunen. Steden en gemeenten spelen een belangrijke rol in het afremmen van klimaatverandering door maatregelen voor klimaatmitigatie. Want steden verbruiken drie kwart van de geproduceerde energie in de Europese Unie en zijn verantwoordelijk voor een vergelijkbaar deel van de CO2-uitstoot. Bovendien verkeren lokale overheden in een ideale positie om in te spelen op het gedrag van burgers en andere gebruikers. Sensibilisering en stimuli voor energiezuinig wonen, milieuvriendelijke mobiliteit en lokale energieproductie moeten daartoe bijdragen.

 

De Europese Commissie maakte de oorspronkelijke doelstelling "2020" (20% minder CO2-uitstoot tegen 2020 in vergelijking met 2011) ambitieuzer. Merelbeke engageert zich voor deze strengere doelstellingen en zal inzetten op:

  • het reduceren van de broeikasgasuitstoot om zo klimaatverandering tegen te gaan of te beperken. De gemeente stelt daarvoor een klimaatactieplan op met als doelstelling om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030 (in vergelijking met 2011).
  • het aanpassen van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en te verwachten gevolgen van de klimaatverandering. Een zogenoemd adaptatieplan zal die doelstelling verder vorm geven.

De gemeenteraad keurde op 24 januari 2017 het Burgemeestersconvenant goed. Op 2 februari 2017 werd het convenant door de Burgemeester, Provincie Oost-Vlaanderen en vele aanwezigen ondertekend.

 

      Ondertekening Burgemeestersconvenant

 

Klimaatactieplan

Het klimaatactieplan bevat acties en doelstellingen om de uitstoot van energiegebonden CO2 in Merelbeke met 40% te verminderen. Verschillende sectoren (huishoudens, tertiaire sector, landbouw, industrie, transport en het gemeentebestuur zelf) zullen inspanningen moeten leveren om de uitstoot van dat broeikasgas tegen te gaan en klimaatgezond te worden.

De Provincie Oost-Vlaanderen en het studiebureau ZES (zero emission solutions) werken mee aan de opmaak van het klimaatactieplan. Heel wat bewoners en organisaties worden erbij betrokken, o.a. tijdens verschillende themawerkgroepen (mobiliteit, gebouwen en hernieuwbare energie) en de Klimaattafel.

Klimaattafel op 16 juni 2016

Het goedgekeurde klimaatplan van Merelbeke kan je hier terugvinden: Klimaatplan (gemeenteraad 24 januari 2017)

 

Adaptatieplan

Het adaptatieplan brengt de negatieve gevolgen van de klimaatverandering in beeld én tracht deze zo goed mogelijk op te vangen. In het voorjaar van 2018 maakte onze gemeente samen met de provincie Oost-Vlaanderen een Adaptatieplan op met meer dan 65 concrete maatregelen over ontharding, vergroening, bebossing, ruimte geven aan water,…

Het goedgekeurde adaptatieplan van Merelbeke kan je hier terugvinden: Adaptatieplan (gemeenteraad 25 september 2018)

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Duurzaamheid
dienst Leefmilieu
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

  • 09 210 32 75
duurzaamheid [at] merelbeke.be

Bekijk ook