U bent hier

Reservelijst(en) ELZ Scheldekracht

Wat?

Reservelijst Eerstelijnszone

Reservelijst QVAX

Reservelijst eersteljinszone

Doordat bevestigen van de uitnodiging niet verplicht is, gebeurt het dat mensen niet opdagen. Dan kunnen aan het einde van een dag vaccins over zijn. Om dit probleem aan te pakken wordt er binnen ELZ Scheldekracht op twee manieren gewerkt.

Proactieve contactname door het lokale callcenter en invulling plaatsen vanuit een reservelijst van de prioritaire groepen

Het lokale callcenter contacteert proactief de genodigden die hun afspraak nog niet hebben bevestigd om op voorhand een zicht te krijgen op de vaccinaties die nog ‘open staan’. Vervolgens belt het lokale callcenter personen uit een reservelijst van prioritaire groepen op om gevaccineerd te worden op één van de eerstkomende vaccinatiedagen.

Wie staat er op deze reservelijst?

Meld je hier aan voor de reservelijst van het vaccinatiecentrum van Wetteren

Bij het opstellen van deze reservelijst wordt de volgorde van de vaccinatiestrategie van de Vlaamse overheid gevolgd.

 

Aangezien de restvaccins aan het einde van de dag (zeer) beperkt zijn door de proactieve contactname van het lokale callcenter, maken wij momenteel maar gebruik van een zeer beperkte groep om restvaccins aan aan te bieden.

 

Resultaat

Door op deze manier te werken wordt de agenda zoveel mogelijk op voorhand gevuld en gaan er zeker geen (rest)vaccins verloren. Daarnaast volgen we zo maximaal de vooropgestelde vaccinatiestrategie van de overheid, met een focus op de prioritaire doelgroepen. Hiermee hopen we het gezondheidssysteem niet extra onder druk te zetten.

 

Bijkomende opmerkingen

 

 • Bij het oproepen van de prioritaire zorg- en hulpverleners werd er recent een fout gedetecteerd in het systeem van de overheid, waardoor een aantal professionals (die op de officiële namenlijst staan) nog steeds aan het wachten zijn op hun uitnodiging tot vaccinatie. Zorgverleners die op de namenlijst staan maar nog steeds geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen dit signaleren aan liesbet.cosyn [at] elzscheldekracht.be en vaccinatiecentra [at] vlaanderen.be (met vermelding van je naam, rijksregisternummer, woonplaats, contactgegevens, beroep).
 • We willen hierbij nogmaals met aandrang vragen om de vaccinatie-uitnodiging die u van de overheid zal ontvangen, ook effectief te bevestigen. Aangezien het herplannen van vaccinatiemomenten zeer moeilijk is, willen we toch vragen om alles in het werk te stellen om in te gaan op je uitnodiging en de voorziene timing! Dit zorgt ervoor dat wij het vaccinatieproces zo optimaal mogelijk kunnen organiseren.
 • In de praktijk merken we dat er soms iemand ‘vroegtijdig’ wordt gevaccineerd, nog vooraleer het aan die persoon zijn ‘doelgroep’ is. Vaak was dit het gevolg van een technische fout in het overheidssysteem. In sommige gevallen vonden enkele personen een manier om onterecht op onze reservelijst van zorgprofessionals te geraken. Hierbij werden ondertussen ook de nodige controlemechanismen ingebouwd.
 • De uitnodigingen worden telkens ongeveer 14 dagen voor de vaccinatiedag verstuurd. Dus gaandeweg zullen ook meer en meer personen de officiële uitnodiging ontvangen van de overheid. Deze gespreide verzending kan verklaren waarom u bv. nog geen uitnodiging heeft ontvangen en uw collega/buur/... binnen ‘dezelfde doelgroep’ wel.

Uiteraard hopen we samen met jullie allen dat we iedereen zo snel mogelijk kunnen voorzien van een vaccinatie. De vaccinatiecentra staan alvast paraat om snel met de geleverde vaccins aan de slag te gaan. Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, dan vragen we om geduldig te wachten tot je een uitnodiging krijgt. Dat is de beste manier om zo snel en ruim mogelijk te vaccineren. Op de uitnodigingsbrief staat ook het nummer van het callcenter vermeld, waar men u stap voor stap kan begeleiden om de vaccinatie optimaal te organiseren.

(de regio “Eerstelijnszone Scheldekracht” omvat de gemeenten Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke)

 

Meer info? https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-scheldekracht

 

 

QVAX: Reservelijst vaccinaties beschikbaar voor iedereen

Vanaf donderdag 22 april werd gestart met QVAX, een centraal systeem waarmee je online kan registreren op een reservelijst voor vaccinatie.

Waarom dan pas?

Wij kozen ervoor om de opstart van QVAX in onze eerstelijnszone even uit te stellen, omwille van twee redenen:

 • Het systeem werd uitgetest in andere vaccinatiecentra. Die resultaten hebben wij afgewacht. 

 • Wij hadden een goed werkende procedure met reservelijsten die de volgorde bepaald door de Vlaamse Overheid maximaal volgde.Wij wilden die eerst zo veel mogelijk verwerken. Mensen die daarop aangemeld stonden, wilden we niet aan de kant schuiven. 

We hebben ondertussen voldoende informatie over QVAX om te weten welke voordelen het ons kan bieden en welke beperkingen het nog heeft. We zullen geleidelijk aan starten met het gebruik van het systeem en continu evalueren en bijsturen waar nodig.

 

Wil je meer weten over QVAX en hoe je ervoor aanmeldt? Dat lees je onderaan dit artikel. 

 

Meerwaarde binnen lokale vaccinatiestrategie

Onze eerstelijnszone maakt er sinds de start van de campagne een punt van om zo veel mogelijk de volgorde van de Vlaamse overheid te volgen. Daarom gaan we nu ook van start met QVAX. Dit systeem kan gebruikt worden als er last-minute annuleringen zijn of als mensen niet komen opdagen voor hun vaccinatie. QVAX selecteert ook automatisch mensen die op dat moment behoren tot de prioritaire doelgroep voor vaccinatie (o.b.v. leeftijd, chronische aandoeningen, …) en die aangegeven hebben dat ze zich snel naar het vaccinatiecentrum kunnen begeven.

 

Opgelet: Het is niet zo dat wie als eerste ingeschreven is op de reservelijst via QVAX dan ook als eerste uitgenodigd zal worden. De prioritaire doelgroepen voor vaccinatie worden ook binnen de reservelijst gerespecteerd.

 

QVAX heeft wel nog een aantal beperkingen. Ook zijn bepaalde soorten vaccins echt maar heel kort houdbaar. Daarom is het voor ons nodig om de dag zelf nog heel snel mensen te kunnen oproepen. Daarom zullen wij in beperkte mate onze huidige reservelijsten behouden als extra opties.

 

 

Hoe werkt QVAX?

 

1. Wil je op de reservelijst van jouw vaccinatiecentrum komen? Registreer je online via QVax.be.

Iedereen kan zich inschrijven die:

 • ouder is dan 18 jaar

 • nog geen uitnodiging kreeg voor vaccinatie

Je vult een aantal gegevens in: naam, rijksregisternummer, e-mail en telefoonnummer. Je zal worden uitgenodigd op basis van de gegevens die je opgeeft. Vul je dus e-mail en GSM-nummer in, dan ontvang je langs beide wegen een oproep. Vul je maar éénvan beiden in, dan krijg je enkel langs die weg je oproep. .

 

2. Je duidt aan op welke momenten je de komende week of weken beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te gaan.

 

Je engageert je dat je die kalender up-to-date houdt en daadwerkelijk beschikbaar bent op die momenten. De kalender vraagt je beschikbaarheid op in bepaalde tijdsblokken.

 

Opgelet: De uurblokken die getoond worden zijn niet de effectieve openingsuren van onze vaccinatiecentra. Deze blokken zijn gelijk voor heel Vlaanderen en volgen niet de planning van de lokale vaccinatiecentra. .  Voor de centra is het wel een hulp: wanneer wij een planning opmaken, zijn er meteen al een heel aantal kandidaten beschikbaar op de reservelijst. 

 

3. Word je opgeroepen van de reservelijst? Bevestig snel en ga naar het vaccinatiecentrum.

 

Je ontvangt een uitnodiging per sms en/of e-mail.

 

Dan heb je een beperkte tijd om te bevestigen dat je snel naar het vaccinatiecentrum zal komen. Hoeveel tijd je krijgt, staat in de oproep. Als je niet op tijd reageert, heb je je kans gemist en wordt de volgende persoon op de reservelijst opgeroepen.

 

Zodra je bevestigt, kom je in een reservatiesysteem terecht. Daar maak je de afspraak wanneer je precies naar het vaccinatiecentrum moet gaan. Je boekt dan ook meteen de afspraak voor de tweede dosis wanneer er één nodig is. Pas als beide vaccinatiemomenten bevestigd zijn, is je registratie voltooid en kan je naar het vaccinatiecentrum komen.

 

Als je niet of te laat reageert op een oproep, vervalt ook je inschrijving op de reservelijst en moet je je opnieuw inschrijven. Dit wil zeggen dat je ook opnieuw je beschikbaarheden zal moeten registreren.

 

Opgelet! 

 • Soms vertrekken mensen meteen na het zien van deze  oproep naar het vaccinatiecentrum. Dit is NIET de bedoeling. Zonder registratie en bevestiging langs bovenstaande weg kunnen wij jou niet helpen in het vaccinatiecentrum. Doe dit dus eerst en kijk goed op welk moment wij jou precies verwachten.

 • Heb je jouw uitnodigingsbrief reeds ontvangen, dan heeft het geen zin meer om je nog te registreren op QVAX. Dit platform ziet dat je aleen vaccinatiecode hebt en uitgenodigd bent en zal jou niet opnieuw oproepen voor een snellere vaccinatie.

 • QVax is NIET de weg om een welbepaald vaccin te krijgen. Wanneer je een sms of e-mail krijgt, zal je niet zien voor welk vaccin dit is. Eens je bent opgeroepen heeft het geen zin om te weigeren omdat je dit vaccin niet wenst. Ook een volgende keer zal je immers voor dit vaccin worden uitgenodigd. Alle vaccins hebben na vele wetenschappelijke onderzoeken hun werkzaamheid, efficiëntie en veiligheid bewezen. Laat je niet aan het twijfelen brengen door een heel beperkt aantal berichten in de media … onze vaccinatiecampagne verloopt in de meest veilige omstandigheden die er kunnen zijn, over welk vaccin het ook gaat.

Op zoek naar meer informatie?

 

Bekijk de uitgebreide handleiding en/of de pagina met veelgestelde vragen over QVAX.

Bekijk hier meer over de interne reservelijsten waarvan hierboven sprake.

Bekijk ook