U bent hier

Reservelijst(en) ELZ Scheldekracht

Wat?

Reservelijst Eerstelijnszone

Reservelijst QVAX

Reservelijst eersteljinszone

Doordat bevestigen van de uitnodiging niet verplicht is, gebeurt het dat mensen niet opdagen. Dan kunnen aan het einde van een dag vaccins over zijn. Om dit probleem aan te pakken wordt er binnen ELZ Scheldekracht op twee manieren gewerkt.

1. Proactieve contactname door het lokale callcenter en invulling plaatsen vanuit een reservelijst van de prioritaire groepen

Het lokale callcenter contacteert proactief de genodigden die hun afspraak nog niet hebben bevestigd om op voorhand een zicht te krijgen op de vaccinaties die nog ‘open staan’. Vervolgens belt het lokale callcenter personen uit een reservelijst van prioritaire groepen op om gevaccineerd te worden op één van de eerstkomende vaccinatiedagen.

Wie staat er op deze reservelijst?

Meld je hier aan voor de reservelijst van het vaccinatiecentrum van Wetteren

Bij het opstellen van deze reservelijst wordt de volgorde van de vaccinatiestrategie van de Vlaamse overheid gevolgd.

Momenteel wordt deze reservelijst binnen ELZ Scheldekracht dus samengesteld uit:

 • 65-plussers NIEUW! (Concreet gaat het over alle personen die vandaag reeds ouder zijn dan 65 jaar of die nog 65 worden in 2021.
 • Personen met ernstige chronische aandoeningen (*)
 • Personen werkzaam in het vaccinatiecentrum (*)
 • (*) Deze twee bovenstaand doelgroepen kunnen zich nergens aanmelden ten op zichte van de 65-plussers! Zij die in aanmerking komen voor deze reservelijst worden automatisch uit een databank gehaald van het vaccinatiecentrum, de artsen en/of de mutualiteiten. Het heeft dus geen zin om zich aan te melden via het lokale callcenter, de huisarts

2. Restvaccins aan het einde van de dag via een reservelijst van politie- en brandweerdiensten

Aangezien de restvaccins aan het einde van de dag (zeer) beperkt zijn door de proactieve contactname van het lokale callcenter, maken wij momenteel maar gebruik van een zeer beperkte groep om restvaccins aan aan te bieden.

Wie staat er op deze reservelijst?

Van zij die onder beroepsgroepen met een hogere besmettingsrisico vallen, gaan wij concreet enkel verder met actieve medewerkers van politie- en brandweerdiensten om op te roepen voor deze restvaccins.

Resultaat

Door op deze twee manieren te werken wordt de agenda zoveel mogelijk op voorhand gevuld en gaan er zeker geen (rest)vaccins verloren. Daarnaast volgen we zo maximaal de vooropgestelde vaccinatiestrategie van de overheid, met een focus op de prioritaire doelgroepen. Hiermee hopen we het gezondheidssysteem niet extra onder druk te zetten.

Voor welke doelgroepen leggen we dus (voorlopig) in Eerstelijnszone Scheldekracht geen reservelijst aan?

 • Personen tewerkgesteld in de kinderopvang en het kleuteronderwijs
 • 65-plussers
 • Personen die zich snel kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum
 • Andere groepen vanuit de brede bevolking

MAAR: Als we binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht opmerken dat het aantal restvaccins stijgt, kunnen de doelgroepen voor deze reservelijst aangepast worden. Vanuit de overheid is er ook een tool in de maak waar burgers zich online zullen kunnen inschrijven om snel gemobiliseerd te worden en kunnen aangeven op welke dagen zij snel oproepbaar zijn. Beide deze veranderingen zullen ruim bekend gemaakt worden via de communicatiekanalen van de lokale besturen en de eerstelijnszone.

Bijkomende opmerkingen

 • Bij het oproepen van de prioritaire zorg- en hulpverleners werd er recent een fout gedetecteerd in het systeem van de overheid, waardoor een aantal professionals (die op de officiële namenlijst staan) nog steeds aan het wachten zijn op hun uitnodiging tot vaccinatie. Zorgverleners die op de namenlijst staan maar na 29/3 nog steeds geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen dit signaleren aan liesbet.cosyn [at] elzscheldekracht.be en vaccinatiecentra [at] vlaanderen.be (met vermelding van je naam, rijksregisternummer, woonplaats, contactgegevens, beroep).
 • We willen hierbij nogmaals met aandrang vragen om de vaccinatie-uitnodiging die u van de overheid zal ontvangen, ook effectief te bevestigen. Aangezien het herplannen van vaccinatiemomenten zeer moeilijk is, willen we toch vragen om alles in het werk te stellen om in te gaan op je uitnodiging en de voorziene timing! Dit zorgt ervoor dat wij het vaccinatieproces zo optimaal mogelijk kunnen organiseren.
 • In de praktijk merken we dat er soms iemand ‘vroegtijdig’ wordt gevaccineerd, nog vooraleer het aan die persoon zijn ‘doelgroep’ is. Vaak was dit het gevolg van een technische fout in het overheidssysteem. In sommige gevallen vonden enkele personen een manier om onterecht op onze reservelijst van zorgprofessionals te geraken. Hierbij werden ondertussen ook de nodige controlemechanismen ingebouwd.
 • De uitnodigingen worden telkens ongeveer 14 dagen voor de vaccinatiedag verstuurd. Dus gaandeweg zullen ook meer en meer personen de officiële uitnodiging ontvangen van de overheid. Deze gespreide verzending kan verklaren waarom u bv. nog geen uitnodiging heeft ontvangen en uw collega/buur/... binnen ‘dezelfde doelgroep’ wel.

Uiteraard hopen we samen met jullie allen dat we iedereen zo snel mogelijk kunnen voorzien van een vaccinatie. De vaccinatiecentra staan alvast paraat om snel met de geleverde vaccins aan de slag te gaan. Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, dan vragen we om geduldig te wachten tot je een uitnodiging krijgt. Dat is de beste manier om zo snel en ruim mogelijk te vaccineren. Op de uitnodigingsbrief staat ook het nummer van het callcenter vermeld, waar men u stap voor stap kan begeleiden om de vaccinatie optimaal te organiseren.

(de regio “Eerstelijnszone Scheldekracht” omvat de gemeenten Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke)

 

Meer info? https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-scheldekracht

 

 

QVAX: Reservelijst vaccinaties beschikbaar voor iedereen

 

Vanaf 6 april kan elke meerderjarige zich inschrijven op een centrale, Vlaamse reservelijst voor de vaccinatiecentra. Wanneer je op die lijst staat, kan je opgeroepen worden wanneer je vaccinatiecentrum een vaccin over heeft. Je kan je hiervoor inschrijven via de website QVAX.be. 

Je duidt aan wanneer je beschikbaar bent en op welke manier je gecontacteerd kan worden (best via sms). Je kan dit steeds aanpassen en zo je beschikbaarheid actueel houden. 

Je kan dan door het vaccinatiecentrum opgeroepen worden de dag zelf, bijvoorbeeld tussen 16u en 18u. Als je opgeroepen wordt, moet je binnen het half uur bevestigen. Anders wordt iemand anders gecontacteerd. 

 

Hoe snel kom je dan aan de beurt? 

 

De reservelijst is geen wondermiddel. Je helpt er mee gaatjes opvullen wanneer mensen niet komen opdagen en zorgt zo dat de centra geen vaccins moeten weggooien. Nuttig is het dus zeker. Maar de centra blijven zich wel houden aan de volgorde die door Vlaanderen is bepaald, ook bij het gebruik van reservelijsten. Dat wil zeggen dat men ook nu eerst de reservelijst met 65+ers en met risicopatiënten aanspreekt. 

Ben je een gezonde dertiger, dan is de kans heel klein dat jij nu voor de reserve wordt opgeroepen. Wanneer je eigen leeftijdscategorie aan de beurt is, is die kans al heel wat groter. 

 

Je moet je ook geen zorgen maken: ook als je ingeschreven bent via QVAX, zal je nog uitgenodigd worden op de normale manier als je niet bent opgeroepen vanop de reservelijst, of als je niet op een oproep gereageerd hebt.

 

De vaccinatiecentra in Wachtebeke en Wetteren werken momenteel nog met de eigen reservelijsten. Hierbij houden ze zich ook strikt aan de doelgroepen die op dat moment aan de beurt waren: eerst de eerstelijnsprofessionals, dan de oudere bevolking en de chronische patiënten, aangevuld met de prioritaire beroepen (politie en brandweer).

 

De Vlaamse overheid zorgt nu dus voor een reservelijst waar iedereen zich op kan aanmelden. De vaccinatiecentra van Wachtebeke en Wetteren wachten op de eerste testen van vaccinatiecentra Deinze en Roeselare met het QVAX systeem. Daarna zullen zij evalueren vanaf wanneer ze kunnen overstappen op de centrale reservelijst van Vlaanderen. Deze overstap zal gecommuniceerd worden via elzscheldekracht.be en de sociale mediakanalen van ELZ Scheldekracht en de betrokken gemeenten. 

 

Bekijk ook