U bent hier

Maatregelen en dienstverlening

Federale en Vlaamse maatregelen

 • De federale en Vlaamse overheid hebben een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Die maatregelen blijven minstens geldig tot en met zondag 19 april (update 27 maart). Meer info over deze maatregelen vind je op www.info-coronavirus.be.
 • De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) verzamelt alle nieuwe elementen voor lokale besturen op haar website.
 • Schrijf je in op BE-Alert zodat je verwittigd wordt als de maatregelen veranderen.

 

Maatregelen in Merelbeke

Op maandag 16 maart heeft het college van burgemeester en schepenen, in samenspraak met het managementteam, de preventieve maatregelen binnen de gemeente Merelbeke bijgestuurd.

 

Minimale dienstverlening

Vanaf dinsdag 17 maart zijn de deuren van het gemeentehuis, het Sociaal Huis en het administratief centrum van Merelbeke gesloten en kun je ons enkel nog telefonisch en per mail bereiken. Een afspraak is uitzonderlijk en kan enkel voor dringende zaken. Onze personeelsleden zullen vanaf die datum ook zoveel mogelijk telewerken om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
 

Wat kun je online aanvragen?

Je vindt het overzicht op www.merelbeke.be/e-loket.

 

Waarvoor kun je een afspraak maken?

Je kunt enkel een afspraak maken als je situatie dringend is en als het gaat om de volgende zaken:

Bel daarvoor naar 09 210 32 11 of mail naar burgerzaken [at] merelbeke.be. Geef bij telefonisch contact zeker je e-mailadres door, dan ontvang je van ons een bevestigingsmail van je afspraak.

Heb je een dringende afspraak? Blijf aandachtig voor de hygiënische maatregelen. Hou ook 1,5 m afstand van anderen. Zo beperken we samen de verspreiding van het coronavirus.

 

 

Nieuwe pin- of pukcode eID aanvragen

Wil je een aanvraag indienen voor technische werkloosheid of een premie voor zelfstandigen? Daarvoor heb je de pin- en pukcode van je elektronische identiteitskaart (eID) nodig.

 

Waar vind je je pin- en pukcode?

Bij de aanvraag van je eID heb je een brief gekregen met een pincode en een pukcode. Ken je je pincode niet meer of wil je je pincode deblokkeren (3 keer een foute code ingegeven)?

Maak dan een afspraak via 09 210 32 11 of burgerzaken [at] merelbeke.be (burgerzaken@​merelbeke.​be) voor een nieuwe pincode. Neem je brief met de pukcode en je eID mee naar je afspraak.

 

Heb je ook je pukcode niet meer? Vraag nieuwe codes aan via burgerzaken [at] merelbeke.be. Zodra je je nieuwe codes ontvangt per post, maak je een afspraak via 09 210 32 11 of burgerzaken [at] merelbeke.be (burgerzaken@​merelbeke.​be) voor een nieuwe pincode.

 

Gemeentelijke gebouwen en sites

Deze gemeentelijke gebouwen en sites zijn gesloten voor het publiek:

 • gemeentehuis
 • Sociaal Huis
 • administratief centrum
 • bibliotheek
 • GC ’t Groenendal
 • zwembad Ter Wallen
 • recyclagepark Hollebeek (open vanaf 7 april)
 • Toeristisch infopunt Munte
 • alle gemeentelijke sportinfrastructuur (sporthal Ter Wallen 1 en 2, sportpark Flora, sportzaal GILKO, sportzaal BKO en sportzaal De Vleugel)
 • jeugdcentrum

Ook alle buitenspeelpleinen zijn gesloten.

 

Bibliotheek

(update 23 maart)

Vanaf dinsdag 24 maart 2020 biedt onze bibliotheek een beperkte take-awayservice aan. Leners kunnen bibliotheekmaterialen aanvragen via een online formulier of door ze telefonisch door te geven tussen 14 en 17 uur (enkel weekdagen). Nadien kunnen ze de materialen op afspraak ophalen.

 

Meer info over de take-awayservice:

merelbeke.bibliotheek.be/nieuws/takeaway-bibliotheekdienst-vanaf-24-maart-2020-enkel-op-afspraak

 

 

Recyclagepark en afvalbeheer

 • Het recyclagepark opent opnieuw op dinsdag 7 april, maar enkel voor tuinafval en snoeihout (update 3 april).
 • Huis-aan-huisinzamelingen van restafval, gft, pmd en papier/karton blijven voorlopig voorzien.
 • Inzameling van glas via de glascontainers (bovengronds en ondergronds): de lediging van de containers blijft voorlopig voorzien.
 • Er is tijdelijk geen ophaling van grofvuil aan huis.
 • IVM schort de ophaling van asbest aan huis bij particulieren tijdelijk op. De vastgelegde afspraken gaan wel nog door.

 

Recyclagepark

(update 3 april)

 

Vanaf dinsdag 7 april opent het recyclagepark Hollebeek in Merelbeke opnieuw. Maar let op: je kunt enkel groenafval (tuinafval en snoeihout) afleveren. Heb je ander afval bij? Dan krijg je geen toegang tot het recyclagepark.

 

Aangepaste regeling

Enkel tuinafval en snoeihout zijn toegelaten vanaf 7 april. Om praktische redenen kun je er voorlopig niet terecht met andere afvalsoorten. Betalen kan bovendien enkel met bancontact aan de afritzuil. Kom alleen als het echt nodig is en je je bezoek niet kunt uitstellen.

 

Bezoekers moeten een aantal strikte maatregelen volgen:

 • Er mag maar een gelimiteerd aantal voertuigen tegelijkertijd binnen.
 • Verlaat je voertuig niet als je in de wachtrij staat.
 • Max. 1 persoon per voertuig stapt uit om te lossen.
 • Respecteer min. 1,50 m afstand met alle andere personen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

 

Aangepaste openingsuren

Het recyclagepark zal iedere werkdag en op zaterdag open zijn van 9.30 tot 12 uur en van 12.45 tot 17 uur. De laatste bezoeker wordt een kwartier voor sluitingstijd binnengelaten.

 

Veelgestelde vragen
 • De opening van groenpark Flora wordt nog uitgesteld.
 • De snoeihoutinzameling in de week van 20 april gaat door, maar je kunt geen bonnetjes aankopen op het recyclagepark of in het gemeentehuis. Hoe de betaling zal geregeld worden, laten we weten in de week van 14 april.
 • Betalingen of aankopen in het loket zijn niet mogelijk. Bezoekers zijn immers niet toegelaten in de gebouwen.
 • Aanvragen voor of omruilingen van gft-containers kunnen via het digitaal aanvraagformulier op  www.​merelbeke.​be/​gft-​container. Omruilingen gebeuren voorlopig aan huis (op afspraak).

 

Hou het veilig

Wees respectvol ten opzichte van elkaar en de parkeerwachters en volg de maatregelen. Zo kan iedereen zijn of haar afval lossen op een veilige manier. De lokale politie ziet daar ook van nabij op toe.

 

Afvalophaling

(update 24 maart)

 

Plaats je afval de dag voor de ophaling buiten. Dat mag al vanaf 17 uur.

 • De ophaalrondes en -uren kunnen verschillen van wat je gewoon bent. Daardoor is het mogelijk dat je afval vroeger opgehaald wordt.
 • Door je afval de dag voordien buiten te plaatsen, ben je er zeker van dat jouw afval opgehaald wordt.
 • De ophalers van IVM stellen alles in het werk om de ophalingen op een zo goed, veilig en correct mogelijke manier uit te voeren.

Meer info: www.ivmmilieubeheer.be/artikelen/in-de-kijker/afvalophaling-tijdens-coronacrisis-update-24-maart

 

Brandhout

Heb je brandhout gekocht van de gemeente? Het recyclagepark is gesloten tot en met minstens 5 april. Afhalen lukt dus voorlopig niet. Verdere communicatie volgt zodra we hierover meer weten.

 

 

Afspraken buitendiensten

Onze buitendiensten blijven aan het werk, maar we nemen wel bijkomende maatregelen zodat onze personeelsleden minstens 1,5 m afstand kunnen nemen van elkaar.

 

Zitdagen Sociaal Huis

Alle zitdagen van sociale organisaties en instanties in het Sociaal Huis gaan voorlopig niet door (Sociaal Verhuurkantoor, FOD Sociale Zekerheid, Wijk-werken, Drugpunt, Rap op Stap, Commissie juridische bijstand, Dyzo …). Iedereen garandeert wel de dienstverlening voor wie het nodig heeft. Voor meer informatie over de praktische regelingen, neem contact op met het Sociaal Huis op 09 210 33 50 (9 tot 17 uur) of info [at] sociaalhuismerelbeke.be (subject: Vraag%20over%20zitdagen) .

 

Procedures omgevingsvergunningen

Het coronavirus heeft ook impact op de omgevingsvergunningsprocedures:

 • De beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd.
 • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort.

 
Je leest er meer over in het nieuwsbericht.

 

Gemeentelijke activiteiten afgelast tot eind april (update 25 maart)

Alle gemeentelijke activiteiten zijn voorlopig geannuleerd tot en met 30 april.

 

Ook de sportkampen, speelpleinwerking en grabbelpasactiviteiten tijdens de paasvakantie gaan niet door. Heb je je kind(eren) ingeschreven voor zo’n activiteit en heb je al betaald? We contacteren je binnenkort om de terugbetaling te regelen.

 

Op de Facebookpagina's van de dienst Jeugd, dienst Cultuur en de bibliotheek vind je de komende weken leuke tips en online activiteiten voor jong en oud.

 

 

Ouderenzorg

Woonzorgcentra

 • Er geldt een algemeen bezoekersverbod waardoor de bezoekersingang permanent gesloten blijft tot voorlopig 19 april 2020.
 • Toegang is mogelijk voor geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken.
 • Er worden geen externe evenementen georganiseerd.
 • Interne gemeenschappelijke activiteiten worden op de zorgafdeling georganiseerd.
 • Alle uitzonderlijke toegestane bezoeken moeten geregistreerd worden aan de ingang van de woonzorgcentra.
 • De opening van Woonzorgcentrum het Berkenhof op 4 april wordt uitgesteld. Een nieuwe datum wordt later meegedeeld.

Dagverzorgingscentra

De dagverzorgingscentra zijn gesloten.

 

Lokale dienstencentra

De lokale dienstencentra zijn voorlopig gesloten tot en met 19 april. Alle activiteiten worden tijdelijk on hold gezet. De welzijnsvereniging bekijkt hoe zij gebruikers zo goed mogelijk kan ondersteunen in hun thuissituatie. Telefonisch blijven de diensten bereikbaar.

 

Thuiszorgdiensten

De dienstverlening van thuiszorgdiensten blijft voorlopig gegarandeerd. Hierbij zijn de algemene maatregelen rond handhygiëne voldoende om verdere besmetting te voorkomen. De Zorgband Leie & Schelde volgt de situatie dagelijks verder op en stuurt bij waar nodig.

 

Vragen en info

www.​zorgband.​be/​covid-​19

info [at] zorgband.be (info@​zorgband.​be)

09 272 20 00

 

Onderwijs

Alle lessen, ook die van de Academie voor Podiumkunsten (APK), worden opgeschort. De gemeentelijke basisschool GILKO voorziet op alle locaties (Kloosterstraat, Bergwegel en Burgemeester Maenhautstraat) opvang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken of die geen opvang vinden voor hun kinderen. Ook de voor- en naopvang gaat door.

 

Let op:

 • Het is niet de bedoeling dat kinderen opgevangen worden door hun grootouders.
 • Is je kind ziek? Hou het dan thuis.
 • Er zijn geen warme maaltijden voorzien.

 

Vrijwilligers

In functie van hun eigen gezondheid kunnen de taken van onze vrijwilligers tijdelijk niet meer doorgaan.

 

Vergaderingen en bijeenkomsten

 • Alle samenkomsten in gemeenschappelijke ruimten die niet dringend zijn, zoals adviesraden, worden geannuleerd. Beslissingsorganen, zoals het college van burgemeester en schepenen, de gemeente- en OCMW-raad en het bijzonder comité voor de sociale dienst gaan wel nog door.
  • De gemeente- en OCMW-raad van dinsdag 23 maart gaat digitaal door. De gemeenteraadsleden komen dus niet fysiek samen. Tijdens de gemeente- en OCMW-raad worden enkel hoogdringende punten behandeld.
  • De gemeenteraadscommissie van dinsdag 17 maart is afgelast.
 • Alle externe initiatieven in de gemeentelijke gebouwen gaan niet door.
 • Bewonersvergaderingen zijn afgelast:
  • buurtoverleg C. Sneyssenslaan-Polderstraat op woensdag 18 maart
  • dorpsdebat dorpskern Bottelare op donderdag 2 april
  • bewonersplatform Schelderode op vrijdag 20 maart
 • De wekelijkse donderdagmarkt op het Kerkplein in Merelbeke gaat niet door.

 

Infomagazine april geannuleerd

Het infomagazine Merelbeke van de maand april wordt niet gedrukt. De inhoud van het magazine is voor een groot deel achterhaald.

 

Toezicht politie

In samenspraak tussen de burgemeester en de korpsleiding wordt extra capaciteit voorzien voor het toezicht en de handhaving van de maatregelen. Dit toezicht wordt dagelijks geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

 

Vragen?

Heb je vragen over het COVID-19-virus?

 

We volgen deze maatregelen van nabij op en gaan voortdurend na wat de verdere gevolgen zijn voor ons lokaal bestuur. Volg ons op Facebook en Twitter voor de meest recente info en bekijk het overzicht van alle info op www.merelbeke.be/corona.

Bekijk ook

 • Hoe kan ik vermijden dat ik besmet word of een besmetting doorgeef aan anderen?

 • De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis.

 • Heb je vragen, wil je meer info of ben je op zoek naar contactgegevens?

 • Wat kun je doen tijdens deze periode om anderen te helpen in Merelbeke? Hoe kun je zelf hulp krijgen? We bundelen alle informatie over het aanbieden en krijgen van hulp op deze pagina. 

 • Ben je ziek? Blijf thuis en bel naar je huisarts (of naar 1733 tijdens het weekend).