Subsidies corona-noodfonds

Wat?

Deze coronatijd is voor clubs, verenigingen en actoren binnen de culturele, sport- en jeugdsector een zeer lastige tijd. Waar deze in normale omstandigheden mensen samenbrengen om te laten genieten van fijne activiteiten moest dit de afgelopen en ook de komende maanden zeer beperkt en voorzichtig gebeuren. Om jullie te ondersteunen in die moeilijke omstandigheden riep de Vlaamse regering in juni een noodfonds in het leven om het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Merelbeke kreeg ruim 245.000 euro uit dit fonds.

De afgelopen maanden ging het gemeentebestuur op zoek naar de beste manier om die middelen te verdelen. Op basis van een bevraging en in samenspraak met de bevoegde adviesraden kwam een steunpakket uit de bus dat op 27 oktober 2020 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. In dit steunpakket wordt gewerkt met een combinatie van deelmaatregelen. Het gemeentebestuur streeft ernaar om zo veel mogelijk actoren uit de cultuur-, sport- en jeugdsector te ondersteunen en ervoor te zorgen dat actoren die meer schade hebben geleden dan andere ook navenant worden vergoed.

 

Hoe?

  • Iedere cultuur-, jeugd- of sportvereniging die jaarlijks subsidies ontvangt krijgt in 2020 en 2021 een bonus van 10% bovenop dat bedrag. De uitbetaling van deze bonus gebeurt automatisch
  •  Wie in 2020 en 2021 gebruik maakt van gemeentelijke infrastructuur, kan dit gratis doen en dit tot een bedrag van 4.000 euro. De huurgelden worden automatisch kwijtgescholden en dit retroactief vanaf september 2020.
  • Verenigingen (of actoren zonder winstoogmerk) die een eigen infrastructuur beheren, krijgen een bonus van 4.000 euro. Hiervoor moet dit aanvraagformulier worden ingediend.
  • Wie noodgedwongen een fondsenwervende activiteit moest annuleren, kan een subsidie krijgen ter waarde van het geschatte verlies. Deze subsidie bedraagt maximaal 3.000 euro. Hiervoor moet dit aanvraagformulier worden ingediend.
  • Wie extra kosten moest maken om aan de veiligheidsvoorschriften inzake corona te voldoen, kan deze kosten integraal terugbetaald krijgen en dit voor een bedrag van maximaal 2.000 euro. Hiervoor moet dit aanvraagformulier worden ingediend.
  • Tot 31 december 2021 kunnen organisatoren die een buurt- of gemeenschapsvormende activiteit opzetten een subsidie tot 2.500 euro krijgen. Hiervoor doe je je aanvraag via de digitale evenementenaanvraag waarbij je aanvinkt dat je subsidies aanvraagt en je aanvraag motiveert. Meer info vind je op  toelage buurtinitiatieven.

Bekijk ook

  • Een goed jeugdverenigingslokaal bouwen is één ding, het nog goed kunnen onderhouden en brandveilig maken een ander.

  • Merelbeekse verenigingen die hun jubileum vieren, kunnen op aanvraag ontvangen worden in het gemeentehuis.

  • Erkende Merelbeekse socio-culturele verenigingen kunnen bij het Lokaal bestuur Merelbeke een subsidie verkrijgen voor de ondersteuning van hun dagelijkse werking.

  • Merelbeke huldigt zijn huwelijksjubilarissen!