U bent hier

Akte van geboorte

Wat?

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon:

 • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
 • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
 • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Hoe?

U kunt een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats, aan het loket van de dienst Burgerzaken.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Geboorteakte uit het buitenland

Als u in het buitenland bent geboren, moet u aan de dienst Burgerzaken vragen in welke gemeente de akte van geboorte wordt bewaard.

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart

Prijs?

Gratis

Uitzonderingen

Personen geboren in het buitenland
Personen die geboren zijn in het buitenland kunnen een afschrift of uittreksel van hun geboorteakte in België verkrijgen als:

 • ze geboren zijn in het buitenland als kind van een beroepsmilitair die gekazerneerd was in een garnizoensplaats in het buitenland. De geboorteakte kan je opvragen in de officiële woonplaats van de ouders in België op het ogenblik van de geboorte.
 • ze geboren zijn in het buitenland en hun ouders er woonden op het ogenblik van hun geboorte. Als hun ouders de geboorte hebben gemeld bij de Belgische ambassade van hun woonplaats, is die gedeponeerd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Daar kan je terecht voor een afschrift.
 • de geboorteakte is overgeschreven in de (eerste) woonplaats in België na de terugkeer naar ons land. Dat is meestal enkel het geval indien dat duidelijk op verzoek van de betrokkene of zijn vertegenwoordiger is gebeurd. Voor meer informatie neem je het best contact op met de woonplaats in kwestie.
 • ze geboren zijn in het buitenland, maar gehuwd in België. Zij kunnen een afschrift van hun geboorteakte uit de aanhangsels van hun huwelijksdossier krijgen op de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Als het om een huwelijksdossier van het lopende kalenderjaar gaat, kan je een afschrift krijgen bij de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Document bestemd voor het buitenland
Het document wordt ondertekend door de burgemeester indien je het wenst te gebruiken in het buitenland. De dienst burgerzaken verwittigt je wanneer je het kan afhalen.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Burgerzaken
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(29/11) tot
enkel op afspraak

Contact

 • Afspraak burgerlijke stand - 09 210 32 40
 • Afspraak niet-Belgen - 09 210 32 35
 • Algemene informatie - 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind.
 • Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.
 • De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind

 • U adopteert een gekend kind dat in België verblijft.

 • Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, dan moet u voor de adoptie een beroep doen een erkende adoptiedienst.

 • De geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind.

   
 • De burgerlijke stand wordt op de hoogte gebracht van de geboorte van uw kind.

 • Bij aangifte krijg je verschillende documenten ter bewijs van geboorte.

 • Elke kersverse moeder (of vader) in Merelbeke krijgt een geboortepakket aangeboden.