U bent hier

Binnenlandse adoptie

Online aanvraag

Wat?

U adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van uw partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

Wie een minderjarig kind wil adopteren, moet:

 • minstens 25 jaar oud zijn;
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren.

Gaat het om een kind van uw echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, dan moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren.

U kunt adopteren als u:

 • gehuwd bent;
 • wettelijk samenwonend bent;
 • feitelijk samenwoont (minstens 3 jaar);
 • alleenstaande bent.

U kunt ook pas adopteren nadat u:

 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgde;
 • geschikt verklaard werd door de familierechter.

Hoe?

De procedure om een gekend kind te adopteren, bestaat uit een aantal stappen.

 • De eerste stap is de aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier op de website van Kind en Gezin.
 • Steunpunt Adoptie nodigt u uit voor de voorbereiding. U volgt het voorbereidingsprogramma.
 • Als u een gekend kind wilt adopteren via een volle adoptie, dan zal de adoptiedienst de afstandsouder(s) uitnodigen voor een informatiegesprek. Dit gesprek is niet verplicht, maar heeft als doel de afstandsouders te informeren over de gevolgen van adoptie en hen te begeleiden bij het nemen van een geïnformeerde beslissing.
 • Samen met het attest van voorbereiding dat u krijgt van Steunpunt Adoptie, dient u een verzoekschrift in bij de familierechter.
 • Er kan een maatschappelijk onderzoek gestart worden. Dit maatschappelijk onderzoek is niet verplicht als er al een sociaal-affectieve band bestaat met het kind. De familierechter oordeelt hierover en beslist of het onderzoek nodig is of niet.
 • De familierechter spreekt het adoptievonnis uit.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Burgerzaken
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(29/11) tot
enkel op afspraak

Contact

 • Afspraak burgerlijke stand - 09 210 32 40
 • Afspraak niet-Belgen - 09 210 32 35
 • Algemene informatie - 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.
 • Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind.
 • Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.
 • De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind

 • Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, dan moet u voor de adoptie een beroep doen een erkende adoptiedienst.

 • De geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind.

   
 • De burgerlijke stand wordt op de hoogte gebracht van de geboorte van uw kind.

 • Bij aangifte krijg je verschillende documenten ter bewijs van geboorte.

 • Elke kersverse moeder (of vader) in Merelbeke krijgt een geboortepakket aangeboden.