U bent hier

Een ongekend kind adopteren

Online aanvraag

Wat?

Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, moet u voor de adoptie een beroep doen op een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

Voorwaarden België

 • U bent minstens 25 jaar oud
 • U bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat u adopteert
 • U volgt het verplichte voorbereidingsprogramma
 • U wordt geschikt verklaard door de familierechtbank

U kunt als alleenstaande adopteren of als koppel. Om als koppel te kunnen adopteren moet u:

 • gehuwd zijn
 • of wettelijk samenwonen
 • of minstens 3 jaar samenwonen

Voorwaarden herkomstland

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wilt dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden.

Hoe?

 • Aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier voor de adoptie van een ongekend kind terug op de website van Kind en Gezin.
 • De voorbereiding op adoptie bestaat uit twee delen: een infosessie en de voorbereidingssessies.
  Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) bepaalt jaarlijks het instroombeheer. Dit is het aantal kandidaat-adoptieouders dat elk jaar kan starten met de voorbereidingssessie. Tijdens de voorbereidingssessies krijgt u een uitgebreide uitleg over adoptie.
 • Binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding moet u of een advocaat een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank. Bij het verzoekschrift moeten volgende documenten mee ingediend worden:
  • Het attest van voorbereiding
  • Uittreksel uit het strafregister
  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen
  • Bewijs van woonst en nationaliteit
 • Op basis van dit verzoekschrift wordt een maatschappelijk onderzoek gestart.
 • De familierechter beslist of u geschikt bent om te adopteren. Hij baseert zich hiervoor op het verslag van het maatschappelijk onderzoek.
 • Na uw geschiktheidsvonnis kunt u een bemiddelingsovereenkomst afsluiten met een adoptiedienst of kiezen voor een zelfstandige adoptie.

Meer uitleg over de procedure voor het adopteren van een ongekend kind vindt u op de website van Kind en Gezin.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Burgerzaken
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(29/11) tot
enkel op afspraak

Contact

 • Afspraak burgerlijke stand - 09 210 32 40
 • Afspraak niet-Belgen - 09 210 32 35
 • Algemene informatie - 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.
 • Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind.
 • Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.
 • De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind

 • U adopteert een gekend kind dat in België verblijft.

 • De geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind.

   
 • De burgerlijke stand wordt op de hoogte gebracht van de geboorte van uw kind.

 • Bij aangifte krijg je verschillende documenten ter bewijs van geboorte.

 • Elke kersverse moeder (of vader) in Merelbeke krijgt een geboortepakket aangeboden.