U bent hier

Voorlopig rijbewijs

Wat?

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U moet minstens 3 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Vraag uw voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier mee, samen met uw identiteitskaart.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om uw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar uw gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • U volg minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijgt u een bekwaamheidsattest als u in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Met het aanvraagformulier en het bekwaamheidsattest vraagt u uw voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Neem ook uw identiteitskaart mee.

Passagiers

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

U mag geen andere passagiers meenemen.

Hoe?

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen?

 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Prijs?

25 euro

Wat indien uw voorlopig rijbewijs (M18 of M36) is vervallen?

Hebt u een voorlopig rijbewijs gehad voor categorie B model 18 of model 36? Dan kan ook dit voorlopig rijbewijs niet verlengd of omgewisseld worden naar het andere model.

Wenst u toch een praktisch examen van categorie B af te leggen?

Dan kan de gemeente een stageattest afleveren waaruit blijkt dat u in het bezit was van een voorlopig rijbewijs. U dient dan het praktijkexamen af te leggen met de rijschool.

U kan ook kiezen voor een rijbewijs model 12. Daarvoor moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het voorlopig rijbewijs M18 o M36 is niet meer geldig en de kandidaat zit in de wachttijd van 3 jaar.
 • Het theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn. Als dat niet zo is, dan moet eerst het theoretisch examen opnieuw worden afgelegd.
 • De kandidaat moet 6 uur rijschool hebben gevolgd. Deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijsschoollessen zijn 3 jaar geldig.
 • Op het voorlopig rijbewijs M12 wordt minstens één begeleider (8 jaar categorie B, geen verkeersovertreding afgelopen 3 jaar) vermeldt.
 • De stage wordt geacht vervuld te zij onder dekking van het vorig voorlopig rijbewijs.

Regelgeving:

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Burgerzaken
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten
enkel op afspraak

Contact

 • Afspraak burgerlijke stand - 09 210 32 40
 • Afspraak niet-Belgen - 09 210 32 35
 • Algemene informatie - 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig.

 • Met een Europees rijbewijs kan een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

 • Je kan een buitenlands rijbewijs omwisselen in een Europees rijbewijs.