U bent hier

Uittreksels en attesten

Attest van leven

Met dit document kan u aantonen dat u nog in leven bent.

Attest van Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Bewijs van woonst (met of zonder historiek)

Een bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Akte van geboorte

In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Akte van echtscheiding

Nadat uw huwelijk ontbonden is, kan u hiermee aantonen dat u niet langer gehuwd bent.

Akte van overlijden

Na het opmaken van de overlijdensakte levert de burgerlijke stand uittreksels uit de overlijdensakte af.  

Akte van huwelijk

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. 

Attest van gezinssamenstelling

Een samenstelling van het gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Aangifte beroepswijziging

Wanneer je beroep wijzigt, geef je dit aan bij de gemeente.