U bent hier

Wonen en verhuizen

Aangifte van een adreswijziging

Als u naar Merelbeke of binnen de gemeente verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken.

Referentieadres

Sommige mensen hebben geen officiële verblijfplaats en kunnen een referentieadres als officieel adres opgeven.

Huisnummer

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer en u kan dit aanvragen bij de gemeente.

Adresopzoeking

Het meedelen van een adres van een andere persoon is aan strenge voorwaarden onderworpen omwille van de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Adreswijziging naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit melden aan uw gemeente.

Inname openbaar domein

Wil je op de openbare weg een parkeerverbod, stelling of container plaatsen voor een verbouwing of verhuizing? Heb je als aannemer rioleringswerken, nutswerken die moeten uitgevoerd worden? Dan heb je een signalisatievergunning nodig van je lokaal bestuur.

Onthaalmoment nieuwe inwoners

De gemeente Merelbeke ontvangt twee keer per jaar haar nieuwe inwoners in het gemeentehuis. Ook de jongste inwoners zijn welkom.