U bent hier

Merelbeke eert haar ‘duurzame helden’

Merelbeke onderschrijft de week van de duurzame gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De campagneweek werd voor het eerst georganiseerd in 2018 en loopt jaarlijks van 18 tot 25 september. Tijdens de campagneweek zetten we onze 'Duurzame Helden' in de kijker. Deze helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs).

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’: 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) genoemd.

 

Op deze manier hopen we onze inwoners bewust te maken van hun lokale verantwoordelijkheid rond duurzame ontwikkeling. Iedereen kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen. Tegelijkertijd proeven de burgers van een internationaal verbindend verhaal: Hun lokale acties dragen bij aan mondiale uitdagingen!

Nomineer zelf hier jouw duurzame held. Jouw organisatie, school, vereniging wordt misschien wel voor één jaar de duurzame held van Merelbeke!

 

 

Duurzame helden uit 2018

 

Chiro Klimop - De Kadees werkt aan 2 SDGs

Vanaf dit chirojaar starten zij een nieuwe afdeling op, genaamd ‘De Kadees’. Een afdeling voor meisjes (tussen 15-25 jaar) met een licht-matig mentale beperking.

 

 

 

 

 

 

 

Christoforusgemeenschap werkt aan 3 SDGs

De Christoforusgemeenschap is een organisatie die zich via omgekeerde integratie inzet voor personen met een beperking. De maatschappij wordt expliciet in de organisatie binnen gehaald opdat de persoon met een beperking een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Daarnaast werken ze ook aan een duurzame omgeving. Zo beschikt de Christofforusgemeenschap ook over een eigen waterzuiveringssysteem met een rietveld!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bewonersplatformen werken aan 1 SDG

Merelbeke telt 6 bewonersplatforms (Flora, Munte, Schelderode, Lemberge, Kwenenbos en Bottelare).
Deze bewonersplatforms zorgen voor een intensieve samenwerking van lokale bewoners met het bestuur. Samen werken aan een duurzame leef- en woonomgeving is immers een zorg voor bewoners én beleid waarin beide partijen gedeelde verantwoordelijkheid opnemen.

 

 

 

 

 

 

 ILVO werkt aan 5 SDGs

Het instituut voor landbouw en visserij (ILVO) zet zich volledig in voor de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Samen met Peter Wollaert gingen ze aan de slag om haar werkdoelen nog beter te richten op de 17 doelstellingen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Persoons werkt aan 1 SDG

Juf Isabel is één van de trekkers van een scholenband tussen de gemeentelijke basisschool en een school in Toucountouna Benin.

Samen met de leerlingen van 4, 5 en 6 wisselen ze informatie uit met leeftijdsgenoten.
Op die manier kijken ze over de grenzen heen en verruimen ze hun visie op de wereld.

 

 

 

 

 

 

 

Ken Van de Steene werkt aan 1 SDG

Ken Van de Steene is zonder enige twijfel de koning van de fietspendelaars. Elke dag legt hij een tocht af van 114 km. Dat komt neer op zo’n twintigduizend kilometer per jaar.
Hiermee maakt hij een duidelijk statement voor het klimaat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merelbeke in actie voor mensen in armoede - MIA werkt aan 5 SDGs

MIA staat voor ‘‘Merelbeke in Actie voor Mensen in Armoede’. Het gaat om een ‘winkel’ waar cliënten terecht kunnen voor gratis voeding en betalende non-food producten tegen sterk verminderde prijzen.

De MIA-werking is volledig afhankelijk van donaties en draait voor een groot deel op vrijwilligers. Gelukkig zijn er in Merelbeke heel wat scholen, bedrijven, winkeliers en particulieren die MIA steunen. Van de plaatselijke handelaars ontvangen we voeding, nieuwe kleding, speelgoed.,…

 

 

 

 

 

 

 

OXFAM Wereldwinkels werkt aan 6 SDGs

De twee wereldwinkels (in het centrum en in Bottelare) geven zich 100% voor de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Zij doen dit door de verkoop van voeding- en artisanaatsproducten in onze winkel, door de financiële steun aan Oxfam Nationaal en Oxfam Solidariteit en Partnerfonds, door organisatie van en deelname aan tal van activiteiten.

SDG 1-2 : de lokale partners (vooral) in het Zuiden , krijgen een eerlijke prijs voor hun producten, meestal krijgen ze daarbovenop nog extra subsidies voor de bouw van scholen, ziekenhuizen e.d. , ze krijgen vorming en ondersteuning.
Op deze manier kunnen zij lokaal zorgen voor minder armoede, minder honger, beter onderwijs, gezondheidszorg … Aangezien Oxfam werkt met langetermijncontracten, kunnen ze ook plannen maken naar de toekomst toe.
8 en 10 zijn voor hen basisdoelstellingen
12 : verantwoorde consumptie: dat moedigen ze aan door duurzame producten te verkopen
17 : zij proberen plaatselijk partnerschappen aan te gaan met lokale organisaties zoals voedselteam, 't Blauw Kasteel (groentepakketten),…
Verder werken ze mee aan tal van initiatieven van de gemeente i.h.k.v. duurzaamheid (de langste tafel, noord/zuidfilms, autovrije zondag, 11.11.11, enz)

 

 

 

Flora op Wielekes werkt aan 5 SDGs

Koopt u geen nieuwe fiets voor uw kind omdat het er toch te snel uitgroeit? Staat uw gang vol met fietsjes in afwachting tot het volgende kind erop kan rijden? Het Merelbeekse fietsdeelsysteem Flora Op Wielekes biedt een oplossing. Bij Flora Op Wielekes leen je als lid een kwalitatieve kinderfiets op maat. Wordt de fiets te klein, dan ruil je hem voor een groter exemplaar. Bij elke wissel wordt de oude fiets in goede staat hersteld door de mensen van de Keiberg, een werkplaats voor sociale economie!

 

 

 

 

 

 

 

(m)af! de creatieve droomfabriek

MAF is een creatieve droomfabriek en vormt een plek waar iedereen welkom is om te ont-moeten, ongeacht leeftijd, geslacht of beperking.

Ze zetten in op goede gezondheid en welzijn en wensen de ongelijkheid te verminderen, onder meer door het sluiten van partnerschappen!