U bent hier

Aanvraag begrafenistoelage Oud-Strijders

Met dit formulier kan je de begrafenistoelage voor oud-strijders aanvragen.

Gegevens van de Oud-Strijder
Gegevens van de aanvrager
Attest
Om recht te hebben op deze toelage hebben we een kopij nodig van het bewijs van erkenning als Oud-Strijder, opgeëiste, weerstander of werkweigeraar. U kan dergelijk attest opvragen bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, Luchtvaartsquare 31, 1070 Brussel, T: 02/528 91 00 F: 02/528 91 22, warvictims@minsoc.fed.be.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.