U bent hier

Aanvraag toelage afkoppeling

Heb je in het kader van een gemeentelijk afkoppelingsplan je hemel- en afvalwater afgekoppeld? Dan heb je mogelijk recht op een toelage. Je krijgt de toelage maar één keer per perceel. Ze bedraagt 1 250 euro (1 500 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming). Als de kostprijs lager is dan 1 250 euro bedraagt de toelage maximaal de kostprijs van de afkoppelingswerken.

Om recht te hebben op de premie moeten enkele voorwaarden vervuld zijn.

  • er is geen stedenbouwkundige vergunning met de verplichting tot afkoppeling. Als er wel een vergunning is, maar ze dateert van voor 25 juni 2013 kan je wel de keuringskosten terugkrijgen;
  • de afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het afkoppelingsplan dat is goedgekeurd door de gemeente;
  • de afkoppelingswerken voldoen aan de voorwaarden van de artikels in het gemeentelijk reglement afkoppeling afvoer hemel- en afvalwater, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2013;
  • er is een positief keuringsattest.

 

 
1 Begin 2 Plaatsing 3 Bijlagen 4 Bevestiging 5 Voltooid
Contactgegevens
Adresgegevens
Verhoogde tegemoetkoming