Afschrift akte nationaliteit zonder eID

Vraag je akte van nationaliteit online aan.

Persoonlijke gegevens:
+32
Document op vraag van ouder in naam van kind:
Document opmaken op naam van:

Privacy: uw gegevens worden enkel gebruikt voor de aanvraag van een afschrift akte nationaliteit.
Er zullen geen gegevens overgemaakt worden aan derden.
De verwerking verloopt via de federale overheid. De bewaartermijn van de gegevens op de website is 0 dagen.
De wettelijke bewaartermijn van de dienst burgerzaken is 5 jaar.