U bent hier

Aanvraag toelage groendak

Heb je een groendak aangelegd? Dan heb je misschien recht op een toelage. Je kan de toelage maar één keer per gebouw krijgen. Ze bedraagt 31 euro per vierkante meter groendak met een maximum van 3 000 euro. Als de kostprijs per m² minder bedraagt dan 31 euro, dan bedraagt de premie de werkelijke kostprijs per m².

Om recht te hebben op de premie moeten wel enkele voorwaarden vervuld zijn:

  • het groendak is aangelegd na 31 december 2007;
  • particulieren, bedrijven, vzw's en verenigingen komen in aanmerking;
  • het groendak heeft een permanent karakter en de aanvrager verplicht zich om het minimaal 15 jaar in goede staat te behouden;
  • er is een stedenbouwkundige vergunning waarbij het groendak opgenomen is of er is een attest van een deskundige die zegt dat het dak voldoet qua draagkracht en constructie voor de aanleg van een groendak;
  • het groendak bedraagt minimaal 6 m² groenoppervlakte;
  • het hemelwater wordt afgevoerd naar een infiltratievoorziening of oppervlaktewater. Bij afwezigheid wordt het afgevoerd naar de riolering;
  • het groendak bestaat minstens uit een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.
 
1 Begin 2 Plaatsingsadres 3 Groendak 4 bijlagen 5 Bevestiging 6 Voltooid
Contactgegevens
Adresgegevens