U bent hier

Aanvraag toelage hemelwaterinstallatie

Heb je een hemelwaterinstallatie laten plaatsen? Dan heb je mogelijk recht op een toelage. Je kan de toelage maar één keer krijgen per gebouw. Ze bedraagt 500 euro. Als de kostprijs lager is dan 500 euro bedraagt de toelage maximaal de kostprijs van de hemelwaterinstallatie.

Om recht te hebben op de premie moeten enkele voorwaarden vervuld zijn:

  • de hemelwaterput is geplaatst na 31 december 2007;
  • er is geen verplichting tot het plaatsen van een hemelwaterinstallatie;
  • particulieren en lokalen van verenigingen komen in aanmerking;
  • de hemelwaterput heeft een permanent karakter en de eigenaar verbindt zich ertoe om de installatie minstens 15 jaar in goede staat te behouden;
  • de volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput;
  • er is minimaal een toilet of wasmachine aangesloten;
  • er is geen directe verbinding tussen drinkwaternet en leidingennet aangesloten op hemelwaterput;
  • de overloop wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening of buffervoorziening op eigen terrein. Er kan ook aangesloten worden op een waterloop, gracht of ander oppervlaktewater wanneer geen infiltratievoorziening of buffervoorziening aanwezig is. Als dit ook niet kan, mag aangesloten worden op de openbare riolering.
  • de minimale inhoud van de hemelwaterput is in overeenstemming met de aangesloten dakoppervlakte.

Horizontale dakoppervlakte

Minimale inhoud

50 tot 60m²

3 000 liter

61 tot 80m²

4 000 liter

81 tot 100m²

5 000 liter

101 tot 120m²

6 000 liter

121 tot 140m²

7 000 liter

141 tot 160m²

8 000 liter

161 tot 180m²

9 000 liter

181 tot 200m²

10 000 liter

> 200m²

5 000 liter per 100m²

 

 
1 Begin 2 Plaatsingsadres 3 Hemelwaterinstallatie 4 Bijlagen 5 Bevestiging 6 Voltooid
Contactgegevens
Adresgegevens