U bent hier

Aanvraag toelage infiltratievoorziening

Hebe je een infiltratievoorziening laten plaatsen? Dan heb je mogelijk recht op een toelage. Je krijgt de toelage maar een keer per gebouw en ze bedraagt 500 euro. Als de kostprijs lager is dan 500 euro bedraagt de toelage maximaal de kostprijs van de infiltratievoorziening.

Om recht te hebben op de premie moeten enkele voorwaarden vervuld zijn:

  • de infiltratievoorziening heeft een permanent karakter en zal minimaal 15 jaar in goede staat behouden blijven;
  • de infiltratievoorziening is geplaatst na 31 december 2007 en de aanleg is niet verplicht volgens gewestelijke en andere stedenbouwkundige verordeningen;
  • particulieren en lokalen van verenigingen komen in aanmerking.
  • het buffervolume bedraagt minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte en staat in verhouding met het gerealiseerde infiltratiedebiet. Bij waterdoorlatende klinkers mag de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht;
  • de oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen;
  • er is minimaal 50 m² verharde oppervlakte aangesloten op de infiltratievoorziening;
  • de overloop van de hemelwaterinstallatie wordt aangesloten op oppervlaktewater. Als dat niet mogelijk is, moet de overloop naar een riolering.
 
1 Begin 2 Plaatsingsadres 3 infiltratievoorziening 4 Bijlagen 5 Bevestiging 6 Voltooid
Contactgegevens
Adresgegevens