U bent hier

Aanvraag toelage passiefwoning of nulenergiewoning

Heb je een passiefwoning of nulenergie gebouwd of verbouwd? Dan heb je mogelijk recht op een toelage. Je krijgt de toelage maar één keer per gebouw en ze bedraagt 1 000 euro voor een passiefwoning en 2 000 euro voor een nulenergiewoning.

Om recht te hebben op de premie moeten enkele voorwaarden vervuld zijn:

  • de woning is gebouwd/gerenoveerd na 31 december 2007;
  • particulieren, bedrijven, vzw's en verenigingen komen in aanmerking;
  • de woning ligt in Merelbeke;
  • de passiefwoning heeft een totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling die beperkt blijft tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte;
  • het luchtverlies in de passiefwoning is bij een luchtdichtheidsproef niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur. Dit bij een luchtdichtheidsproef met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal. (v50 < 0.6uur);
  • een nulenergiewoning voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning en daarbovenop wordt de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie;
  • er kan een EPC of EPB voorgelegd worden waaruit blijkt dat het een passiefwoning of nulenergiewoning betreft.
 
1 Begin 2 Plaatsingsadres 3 Technisch 4 Bijlagen 5 Bevestiging 6 Voltooid
Contactgegevens
Adresgegevens