Uittreksel strafregister zonder eID

Vraag je uittreksel uit het strafregister online aan. Geef duidelijk aan waarvoor je dit document nodig hebt.

Persoonlijke gegevens:
+32
Document op vraag van ouder in naam van kind:
Aanvraag voor uittreksel strafregister:
Belangrijk
Geef een duidelijk omschreven reden waarom je het document aanvraagt. Bijvoorbeeld "werk" of "sollicitatie" alleen is onvoldoende. Beter is bijvoorbeeld "sollicitatie bij bedrijf of instelling x te gemeente x" of "verkrijgen jachtvergunning". Ook het niveau is belangrijk. Bijvoorbeeld "sollicitatie als bestuurder van beleggingsfondsen" of "lid van de raad van bestuur in de veiligheidssector".
Afhandeling:

Privacy: uw gegevens worden enkel gebruikt voor de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister.
Er zullen geen gegevens overgemaakt worden aan derden.
Voor model 2 zullen gegevens doorgegeven worden aan de politie.
De verwerking verloopt via de federale overheid.
De bewaartermijn van de gegevens op de website is 0 dagen.
De wettelijke bewaartermijn van de dienst burgerzaken is 5 jaar.